Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum, příspěvková organizace,

Demlova 28

Jihlava

Demlova 28, 586 01, tel.: 567 570 049, e-mail: smsji@seznam.cz

EVALUCACE MŠ leden 2017 - Vyhodnocení pololetní ankety pro rodiče

Rodičům, kteří se aktivně zúčastnili vyplněním ankety, děkujeme za jejich připomínky a náměty. Je to pro nás cenná zpětná vazba o kvalitě naší mateřské školy a výchovně vzdělávací práci učitelek. Děkujeme Vám také za pochvaly a ocenění, která jste psali jmenovitě učitelkám, potěší nás to a povzbudí.

Anketu odevzdalo celkem 134 rodičů z celé MŠ, to je 47 %.

(Kuřátka a Medvídci 22, Žabičky a Berušky 8, Sluníčka 8, Pastelky 17, Hvězdičky a Rybičky 24, Koťátka 12, Motýlci 14, Sovičky 21, Veverky 17, Broučkové a Čmeldové 27)

Procentuální odpovědi na jednotlivé otázky:

1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 99% - velmi rádo,rádo

2. Hovoří s Vámi vaše dítě o dění v MŠ? Odpověď je závislá na mluvnosti dítěte. Většinou jste však odpovídali pravidelně či občas.

3. Jste informováni o programu činností dětí? 95% - ano, přiměřeně

4. Jak často sledujete ŠVP na nástěnkách? 65% - pravidelně a ostatní občas

5. Sledujete webové stránky naší MŠ? 41% ne, 59% ano. Velká část rodičů požaduje pravidelnější aktualizování fotografií a více informovanosti přes web.

Odpověď: Ano, budeme se snažit častěji doplňovat fotografie i informace.

6. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním dospělých v MŠ? 53% - převážně ano, 47% - maximálně spokojeni.

7. Jak byste označili vzájemný vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě? 72% - vstřícný a kamarádský. Zbytek dokonce až vřelý, rodinný.

8. Jaké činnosti převažují ve třídě Vašeho dítěte? 99% - přiměřeně organizované (dítě má možnost volby)

9. Připomínky k vých. vzd. práci v MŠ v průběhu dne? Většina (cca 90%) nemá připomínky.

- logopedie rodiče nemají připomínky a většina chválí přístup logopedek i práci třídních učitelek s dětmi (skupinová logopedie ve třídě), 5% o logopedii ve třídách neví.

- plavání 70% zatím nemůže posoudit (dítě se neúčastnilo), ostatní spokojeni, 1 rodič nespokojen (dítě zradil od plavání přístup instruktorek)

- výlety 64% spokojeni, bez připomínek, nebo velice chválí nápaditost a zajímavost, ostatní by uvítali výletů více (reakce se liší podle tříd)

- kulturní akce 65% spokojeni, další by uvítali návštěvu hasičů, policie, záchranky, knihovny, nemocnice. Máte také zájem zařadit ekologické projekty (třídění odpadů,….)

- angličtina 71% nemá připomínky, a ostatní by rádi dostávali od uč. angličtiny nějaká slovíčka, obrázky a prac. listy domů, aby mohli s dětmi doma opakovat a věděli, co se učí.

Odpověď: učitelka angličtiny, Paní Kružíková, má dlouholetou praxi. Dávat dětem domů slovíčka, pracovní listy, či další materiály se jí neosvědčilo. S paní Kružíkovou se děti angličtinu učí hravou formou (básničky, říkanky, hry atd) a především se správnou výslovností a přízvukem, což není pro všechny rodiče samozřejmostí. Cílem angličtiny v MŠ je dostat jazyk do povědomí a seznámit se s určitými okruhy slovíček. Dostávat domů úkoly a učit se drilem není pro předškolní děti přínosné a od učení cizího jazyka by je to mohlo odradit. Úkolů si děti užijí ve škole dost. Aby rodiče věděli, co se jejich děti naučily, dělá pro ně paní Kružíková ukázkovou hodinu.

- škola v přírodě 86% rodičů nemůže posoudit. Tuto akci nepořádají všechny třídy

10. Co dle Vašeho názoru chybí v naší vých. vzd. práci? 99% rodičů nevidí nedostatky. Zbytek nedokáže posoudit.

11. Početnost společenských akcí organizovaných MŠ vzhledem k věku dítěte? Většinou (88%) jsou rodiče spokojeni, akcí je přiměřeně. Ostatní by uvítali akcí více. Jako důležité vidí mnoho z rodičů výběr některých vystoupení (vhodnost, výchovných a vzdělávacích vlivů umělců na děti)

Odpověď: Všechna vystoupení se snažíme pečlivě vybírat, ale stane se, že neodpovídají popisům a doporučením, která mají. U vystoupení, která děti neoslovila, si děláme poznámku a tyto umělce již příště nezveme.

12. Návrhy dalších akcí. Rodiče by se chtěli více podílet na společných aktivitách s MŠ, např. společné výlety, akce na zahradě MŠ, na jaře spaní ve stanu na zahradě, opékání buřtů na ohni na zahradě, tematické dílničky pro děti a rodiče, keramika, karneval, pasování na školáka s rodiči a další.

Odpověď: Budeme se snažit s Vámi rodiči více aktivně spolupracovat a více Vás do aktivit školky zapojovat.

13. Vedení dítěte v MŠ k samostatnosti. 89% - dítě je vedeno dobře,zbytek nedokáže posoudit.

14. Vybavení MŠ pomůckami a hračkami? 90% rodičů je spokojeno s vybavením ve třídě i na zahradě, ostatní nedokážou posoudit

15. Spokojenost s prostředím MŠ vzhledem k jeho podnětnosti. 94% rodičů je spokojeno a další neví, nedokážou posoudit

16. Stravování v MŠ? 89% je spokojeno se skladbou jídelníčku a se stravou celkově, zbylých 11% je nespokojeno nebo má připomínky a návrhy jak stravování obohatit či vylepšit. Návrhy jsou např.: více tmavého a celozrnného pečiva, místo zahušťování polévek a omáček raději zeleninu a luštěniny rozmixovat, více čerstvé zeleniny, místo mléka na pití více jogurtů, více sladkých jídel. Všechny návrhy byly předány vedoucí školní kuchyně v MŠ.

17. Jak vyhovuje provozní doba? 23% rodičů z odevzdaných anket (10% z celé MŠ) by chtělo prodloužit provozní dobu alespoň do 16:30 hod. i déle.

Odpověď: Provozní doba je uzpůsobena též počtu pedagogů v MŠ a délce jejich přímé pracovní doby u dětí, která je dána vyhláškou. Prodloužení provozní doby by znamenalo navýšení pracovní síly. Pro rodiče, kteří mají obtíže s vyzvednutím dítěte do 16hod, budeme od příštího roku nabízet možnost přestupu na novou internátní školku. Ta bude umožňovat vyzvedávání dětí v pozdějších hodinách, nebo dokonce přespání dětí v MŠ. My se však ohlížíme především na Vaše děti, které se na Vás těší a chtějí si alespoň tu menší část dne užít s Vámi. Neukrajujte jim čas, který patří rodině.

18. Jestli a jak by se rodiče chtěli podílet na dění v MŠ, akcích atd.?

Většina rodičů by se ráda podílela a to např. účastí na výletech, pomoc při přípravách akcí pro MŠ i sportovních aktivitách mimo MŠ.

Odpovědi na dotazy rodičů týkající se stravy:

1) Více žitný chléb + tmavé pečivo, celozrnné.

Dle doporučení nutričních terapeutů a odborníků na výživu, kteří nám předávají informace prostřednictvím zřizovatele není celozrnné pečivo vůbec doporučováno pro děti mladší 3 let (jsou mezi dětmi naší MŠ), protože jsou pro tyto děti téměř nestravitelné. Dále odborníci doporučují být "opatrní" s množstvím celozrnného pečiva pro děti předškolního věku. V naší jídelně se pravidelně zařazuje sójový a grahamový rohlík, dalamánek, chléb chia, slunečnicový, špaldový aj.


2) Malé porce oběda do jídlonosičů vzhledem k věku dítěte.

Naše školní jídelny se řídí závazným předpisem - vyhláškou 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou závazně stanoveny soubory potravin (mléko, mléčné výrobky, tuk, ryby, ovoce, zelenina, luštěniny, brambory, cukr), kde je k určitým věkovým skupinám strávníků stanoven limit množství potravin, které se musí splnit nebo naopak nesmí překročit (tuk, cukr). Tento systém se nazývá SPOTŘEBNÍ KOŠ. Je používán program na normování množství a následném počítání plnění spotřebního koše. Musíme si uvědomit, že se vaří převážně pro děti do 6 let, cena celého oběda je 17 Kč, hmotnost celého hlavního jídla se pohybuje okolo 200g, gramáž pomazánky je např. 11g na porci, cena ranní přesnídávky je vyšší zejména pro podávání mléčných nápojů, jogurty a tvarohy se odpoledne nezařazují z provozních důvodů (jak zabalit míchané svačiny domů?).


3)Připadá mi, že skoro každý den mají děti k obědu maso

Naše jídelny musí plnit a plní spotřební koš a zároveň se snaží řídit dalším nařízením ohledně pestrosti jídel. Sladké jídlo nemůže být častěji než 2x do měsíce, musí se 3-4x měsíčně zařazovat luštěninová jídla, bezmasá jídla, knedlíky také jen 2x do měsíce apod. Zároveň pokud se nějakým způsobem nedaří naplňovat spotřební koš (např. maso), jsme nuceni jídelníček upravit.


4) Více hlavních jídel se zeleninou, místo kečupu a smažených jídel.

Smažená jídla se zařazují minimálně - méně, jak 1x měsíčně. Zároveň musíme upozornit, že se nepřipravují klasickým způsobem smažením na tuku, ale připravují se v konvektomatu způsobem srovnatelným s pečením, a to s minimálním množstvím tuku. Pokud dítěti položíte otázku, zda si vybere k čevapčiči kečup, nic nebo hořčici, odpověď je ve velké většině kečup. Podáváme ho tak málo, že tato volba udělá dítěti větší užitek z radosti než škodu na zdraví. Zelenina se podává téměř ke každému jídlu nebo je jeho součástí. Množství se řídí normami, ale i učitelky mají možnost ovlivnění množství po dohodě s kuchyní, dle momentálních "jedlíků" ve třídě