Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Vyhodnocení ankety pro rodiče

školní rok 2015 - 2016

Rodičům, kteří se aktivně zúčastnili vyplněním ankety, děkujeme za jejich připomínky a náměty. Hodnocení vychází z 67 odevzdaných vyjádření rodičů z celkových 284 rozdaných anketních lístků. I když se nám zpět vrátilo pouze 23% odpovědí, byly pro nás oceněním, zamyšlením, ale i zpětnou vazbou a inspirací, jak i nadále nejlépe vést a výchovně vzdělávat Vaše děti.

Děkujeme Vám velice za hřejivá slova chvály za práci s dětmi, za přístup, vstřícnost a komunikaci p. učitelek s Vámi. Chválíte kvalitní vybavení MŠ slovy: „Je to velmi příjemný nadstandard“. Píšete nám, jak Vaše děti chodí do školky rády a plné nadšení, jak jste spokojeni, jaké pokroky Vaše dítě během roku udělalo a to je pro nás tím největším ohodnocením. Snažíme se budovat prostředí školky tak, aby bylo bezpečné a maximálně využité k všestrannému rozvoji dětí.

Zprostředkovaně od dětí i od Vás slyšíme chválu na stravování a skladbu jídel. A velká je i pochvala za ochotu a snahu vyjít vstříc dětem s dietami, alergiemi a diabetem. Drobné připomínky budeme konzultovat a pokusíme se je řešit.

Děkujeme i za případné připomínky, nápady a návrhy, které nás nutí zamyslet se nad tím, co ještě můžeme vylepšit.

Odpovědi na případné dotazy rodičů nebo připomínky:

 • Sauna by mohla být častěji.

Na saunu i trampolínu je vypsán časový rozvrh všech tříd, jsme školka  již s 15 třídami a využití trampolíny je 100%.

 • Prodloužený provoz MŠ do 16:30.

Myslíme si, že provozní doba je dostatečná a ohlížíme se především na Vaše děti, které se na Vás těší a chtějí si alespoň tu menší část dne užít s Vámi. Neukrajujte jim čas, který můžete trávit spolu

 • Nezaznamenali jsme zařazení polytechnické dílny.

Polytechnická dílna probíhala letos pouze okrajově v některých třídách, jako předvoj projektu, který se více rozjede v příštím roce. Bude se týkat seznámení s názvy a použitím nářadí - výroba jednoduchých výrobků. Budou však zohledněny možnosti jednotlivých tříd – např. věk , počet dětí ve třídě, připravenost dětí pro práci s nářadím.

 • Přidat lavičku k prolézačce u vchodu

Ano, lavičky máme v plánu nové, a pokud rozpočet dovolí, přibude i stojan na kola.

 • Zajistit důležité informace týkající se školky rodičům v případě, když je dítě nemocné

Informace jsou důležité jak ze strany mateřské školy, tak ze strany rodičů a pokud jedna strana nefunguje, mohou tak vznikat nedorozumění. Protože jak učitelka, tak rodič jsme lidé omylní, je možné že se občas chyba stane. Věřím ale, že se Vám paní učitelky snaží předávat včas dostatek informací.

 • Zcela nevyhovující čas paní účetní na zaplacení školného na letní prázdniny

Úřední hodiny jsou stanoveny celoročně denně 7:00 – 8:00, případně dle domluvy. Není tedy problém domluvit si telefonicky jiný termín placení.

 • Udělat jednu třídu výhradně předškoláků - více pracovat a soustředit se, děti si tak lépe zvyknou na to, že budou ve škole sedět celý den v lavici.

Na budově Stoupy jsou třídy rozděleny na starší (5-6 leté) děti a mladší (2,5-4leté)děti. Na pavilonu Demlova 28 takto děti rozdělit nelze, protože jsou zde více zohledněny specializace a zdravotní postižení dětí.

Heterogenní třídy slouží k tomu, aby se mladší děti učily od starších a starší aby se učily pomáhat mladším. Proto učitelky upravují třídní plán tak, aby vyhovoval vzdělávacím potřebám různě starých dětí. Předškoláci navíc pracují u stolku v době spánku mladších dětí. Ostatní činnosti jsou přizpůsobeny jejich stáří a vývoji. Neradi bychom ale již ve školce děti zbytečně dlouho drželi u stolu, kterého si opravdu užijí celých 9let na základní škole a ubírali jim tak čas bezstarostného hraní.

Návrhy rodičů:

 • Větší spoluúčast rodičů na přispívání na materiál – papír apod.

Ano, určitě vítáme každý materiál, ze kterého se dá ledacos vyrábět. Spotřeba papíru je ve školce veliká, tak vítáme každý příspěvek na něj či jakýkoliv papír na kreslení.
Odpovědi na připomínky ke stravování:

 • Více ovoce a zeleniny, místo jogurtů, které si nosí domů. Kolečko mrkve ke svačince je spíše úsměvný.

Školní stravování v MŠ a SPC Demlova 28 se řídí Vyhláškou 107/2008 Sb. o školním stravování, Školským zákonem 561/2004 Sb. a dalšími předpisy. Součástí činnosti školní jídelny je i sledování a plnění spotřebního koše, kde se sledují spotřeby různých druhů potravin. Spotřeba ovoce, zeleniny i mléčných výrobků musí být a je v naší kuchyni v normě. Jsou situace, kdy by děti už nebyly schopné zkonzumovat dané potraviny přímo v MŠ a pak by se zbytečně plýtvalo, proto se volí varianta domů.

Zeleninu jako přílohu děti dostávají v množství, které jsou schopny v konkrétních třídách, či podmínkách sníst, vždy je možno přidání nebo domluva s kuchyní o větší množství příloh. Bohužel jsme se přesvědčili, že při balení odpoledních svačin domů některé školnice dávají pouze základní porci zeleniny a zajistíme změnu

 • Mít možnost odnést si oběd i v pozdějším čase domů.

Odnést si oběd v jiném čase, než je určeno v jednotlivých provozech není možné z hygienického hlediska. Dodržují se pravidla, jídlům se měří teploty a musí být vydáno do 30 minut – jsou tak chráněny vaše děti.

 • Bílá mouka je ve všech chodech; zahuštěné polévky jsou jako „lepidlo na tapety“

Bílá mouka se používá standardně, používá se i celozrnná mouka, zařazují se produkty zdravé výživy, pohanka, jáhly, bulgur, luštěniny, obilné a kukuřičné vločky, cereálie. Pokud má některé dítě potvrzenou alergii na lepek, vaří naše kuchyně bezlepkovou dietu. S únorovou výměnou kuchařky se pokrmy zahušťují znatelně méně. Věříme, že to v budoucnu bude poznat.

 • Častá jídla jako Langre, pizza, smažený sýr a přílohy formou hranolek, bramboráčků,…..(jedná se především o MŠ Stoupy)

Dětem v MŠ Na Stoupách 3 poskytuje stravování kuchyň zaměřená na vaření zejména pro střední školy přímo v budově. Z jídelního lístku vybírá vedoucí učitelka MŠ a vedoucí školní jídelny Na Stoupách. Jídla evokující rychlé občerstvení (langoš, pizza, smažený sýr nebo hranolky) se v jídelníčku vyskytují 1 – 2x do roka, jsou připravována čerstvá, hranolky pečené v troubě. Pokud se vybírá jídlo s nevhodnou přílohou (např. hranolky pro středoškoláky), nahradí se pro mateřskou školu přílohou vhodnou. Samozřejmostí je i odlišné dochucování a kořenění jídel.