Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Vyhodnocení ankety pro rodiče 2015

 

Rodičům, kteří se aktivně zúčastnili vyplněním ankety děkujeme za jejich připomínky a náměty. Dáváte  nám tím zpětnou vazbu o kvalitě naší mateřské školy a výchovně vzdělávací práci učitelek. Děkujeme za hřejivá slova chvály na práci s dětmi, za přístup, vstřícnost a komunikaci p. učitelek, vybavení MŠ a vyjádření spokojenosti Vašich dětí u nás.  Snažíme se budovat prostředí školky, tak aby bylo bezpečným, ale i maximálním využitím a všestranným rozvojem pro děti. To vše je pro nás oceněním a dalším povzbuzením pro další výchovně vzdělávací práci.

Děkujeme i za případné připomínky, nápady a návrhy, které nás nutí zamyslet se nad tím, co ještě vylepšit.

 

Velikou podporou a poděkováním za naší práci byly odpovědi na otázku: Co oceňujete a co se Vám líbí nejvíce?

Citujeme některé vybrané pochvaly

„Jsme spokojeni, pí uč. dělá vše co může při práci s problémovými dětmi.“

„Jste skvělá školka-dcera je u Vás velmi spokojena.“

„Přístup učitelek, vedení k hudební výchově a individuální přístup- jsou super!!!“

„Oceňujeme logopedické cvičení-vylepšilo mluvení dcery.“

„Přístup učitelek i ost. pracovníků k dětem i rodičům, komunikace, ochota a vstřícnost, profesionální přístup a milá péče o naše děti.“

„Prostředí MŠ i vybavení zahrady, pěkné zázemí.“

„Jsme spokojeni se vším, paní učitelky jsou skvělé a hlavně naše dítě je má rádo, to je důležité, moc se nám tu líbí.“

„Maximální spokojenost.“

„Komunikace, sportovní vyžití a prostředí, děláte maximum a naše dítě je spokojeno.“

„Moc děkujeme paní logopedce J. Kubelové za trpělivý a profesionální přístup při logopedii-syn udělal neskutečný pokrok.“

„Paní učitelky jsou vždy dobře naladěné a hrají si s dětmi i na zemi.“

„Líbí se mi vše (výtvarnictví, hudba, tanec, jazyky, keramika, trampolína, pohybu dost, ZOO)děláte to dobře!

„Oceňujeme práci všech, kteří se snaží, aby se naše děti cítily co nejlépe.“

 

Připomínky ke kuchyni a chutnost jídel:

V pátek nebývá vždy nový jídelníček na následující týden na internetu.

•  Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelní lístek ŠJ Demlova nejpozději v pátek vždy, pouze v případě nefunkčních webových stránek v nejbližším možném termínu.  Jídelní lístek MŠ Na Stoupách je závislý na zaslání dokumentu vedoucí ŠJ Na Stoupách.

Jídelní lístek na webových stránkách – více ovoce a zeleniny, elektronické přihlašování a odhlašování obědů, když dítě onemocní, není možnost odhlášení oběda následující den.

•  Ovoce a zelenina se zařazují do jídelního lístku nejčastěji 2x denně. Elektronické přihlašování a odhlašování nelze z technických důvodů – MŠ nemá prostředky na přihlašovací terminály a také z důvodu nutnosti vedení  a koordinace docházky ve třídě. Systém odhlašování do 14 hodin na následující varný den je poslední možný termín odhlášení, protože se v mateřské škole začíná vařit ranní přesnídávkou před šestou hodinou ranní – tedy odhlášení stravy, která je již uvařená nebo rozvařená například kolem sedmé hodiny, není možné.

Tyčky, které děti dostávají jsou původem z Turecka, Egypta – preferujeme původ z ČR

•  Vedoucí jídelny se  bude snažit takovým výrobkům do budoucna vyhnout.

Zařazení „normálních“ jídel do jídelníčku namísto „pokusných“ – až moc zdravá výživa, která dítě stejně odradí a svůj účel to stejně nesplní.

•  Normální a pokusná jídla jsou věcí názoru. Snažíme se zařazovat nová nebo zvláštnější jídla do jídelníčku 1x za dva týdny.  To, že dítě odmítá určitý druh jídla je samozřejmě možné, ale vždy se snažíme, aby alespoň část menu byla pro dítě známá nebo přijatelná, aby neodcházelo od stolu nenajedené.

Nelíbí se mi složení některých sušenek, pitíček, jogurtů, co dáváte domů. Dají se koupit s lepším složením za skoro stejnou cenu (případné navýšení by nám nevadilo).

•  Výrobky se z velké většiny objednávají z katalogu. Přesné složení se dozvíme až při dodání z obalu výrobku – je tedy na zkušenosti,  jaké výrobky se budou objednávat dál a jaké ne. Z jogurtů je často Florián, Tvaroháček nebo jiné osvědčené značky. Na přesnídávky se jogurty míchají z čistých jednodruhových surovin (bílý jogurt, tvaroh, cukr, džem, kakao) . Pitíčka kupujeme pouze pro děti na výlet a tam je rozhodující praktičnost obalu. Občas se dává čisté plnotučné mléko.

•  Cena za potraviny je nastavena dle zákona o školním stravování v rozmezí a dle cen v místě obvyklých – cena se v naší MŠ neliší  od jiných mateřských škol v Jihlavě. Jsou rodiny, kde i současná cena za jídlo je považována za vysokou.

Na svačinu více ovoce místo oplatků.

•  Jak již bylo popsáno ovoce nebo zeleninu se snažíme zařazovat do jídelního lístku 2x denně. Pokud by v jakékoli třídě měli málo (množství) ovoce nebo zeleniny, existuje samozřejmě zpětná vazba do kuchyně, kde není problém s upravením normy - se zvýšením dávky. Ale  zejména v zimním období je zelenina drahá, snažíme se chovat hospodárně vůči penězům strávníků a snažíme o minimalizaci likvidovaných zbytků. Zákonem daná norma – dodržování spotřebního koše je sledována přímo ve stravovacím programu. Od 9/2014 – 2/2015 je stav zeleniny na 99,77% a stav ovoce na 98,97% stanovené normy.

•  Oplatky na svačinu se nedávají – pokud jsou míněny cereálie (kuličky, kroužky apod.), nevidíme v tom problém. Přídavky se dávají většinou k obědu, jako dezert. Pokud je děti nesnědí v MŠ, odnášejí si je domů.

Uvítali by dvě varianty obědů.

•  Z kapacitních důvodů kuchyně není možné vaření dvou druhů jídel.

Malé svačinky odpoledne – více ovoce a zeleniny

•  Viz odpověď na dotaz „Na svačinu více ovoce“ – platí i pro pečivo a jiné.

Děti často obědvají již před 11 hodinou, je to brzy a krátí se pobyty venku.

•  Denní režim dětí je stanoven ve školním vzdělávacím plánu mateřské školy, ve školním řádu. Čas výdeje oběda je stanoven v čase 11:15 – 12:00. Je samozřejmě věcí učitelek a jednotlivých tříd, zda režim dodržují.

 

MŠ Demlova 28

ODPOVĚDI NA VAŠE PŘIPOMÍNKY K OTÁZCE: Co vám nevyhovuje, s čím nejste spokojeni, co by jste chtěli změnit?

•  více zájmových kroužků (zejména pro kluky)

Na příští šk. rok se pokusíme zajistit Kobudo či jinou aktivitu pro kluky.

•  podlaha ve třídách je studená (návrh kusové koberce)

Ano, budeme to řešit dokoupením kusových koberců, popřípadě již používané piknikové deky s hliníkovou folií vespod.

•  nelíbí se nám přeřazení pí. školnice Dany Kovačíkové jinam, děti na ní byly zvyklé a nesou to špatně-měly jí rády

Také nás to mrzí, ale bylo to nutné organizační rozhodnutí.

•  chybí nám v areálu školky stojan na kola

Je to otázka financí a plánovaných investic do rozvoje naší MŠ. Je zde i možnost zapojení rodičů jako sponzorů na inovaci prostorů MŠ.

•  častěji využívat trampolínu

Na trampolínu je vypsán časový rozvrh všech tříd, jsme školka  již s 15 třídami a trampolína se využívá také pro terapii klientů vedených v SPC. Snažíme se však tuto dětmi oblíbenou činnost využívat co nejčastěji .

•  málo kulturního vyžití

Každá učitelka si plánuje rozvrh činností a kulturního vyžití její třídy sama a ohlíží se při výběru na složení a specifické zvláštnosti své třídy. Je však našim zájmem nabídnout dětem poznávání světa co nejrozmanitějším způsobem.

•  plavání a logopedie jen pro předškoláky – umožnit o rok dříve

Co se týká logopedie, ta je na MŠ i pro mladší děti a to formou skupinové logopedie, kterou zajišťují třídní učitelky pod záštitou logopedických specialistů.

Plavání je bohužel určeno pouze pro předškoláky z důvodu vyzrálosti fyzických a psychických schopností dítěte. Pokud přesto máte o plavecký kurz zájem, je zde podmínka daná plaveckými instruktory ZŠ Demlova-výška dítěte nad 1m (minimální hloubka bazénu je 90cm)

•  možnost nespat po obědě i pro mladší děti

V tomto Vám bohužel nemůžeme vyhovět a myslíme si, že většina malých dětí odpočinek potřebuje. Ke spánku však děti nenutíme, mohou pouze odpočívat a na lehátku si prohlížet knihu, tak aby ostatní děti nerušily.

•  informovat o nemocech ve školce

Informovanost o nemocech (především infekčních) je ve školce buď ústní formou od tř. učitelek nebo písemnou na nástěnkách či dveřích tříd.

•  větší skříňky nebo alespoň delší

Bohužel, z ekonomických a prostorových důvodů to nelze.

•  otevírací doba alespoň do 16:30

Myslíme si, že provozní doba je dostatečná a ohlížíme se především na Vaše děti, které se na Vás těší a chtějí si alespoň tu menší část dne užít s Vámi. Neukrajujte jim čas, který chtějí být s Vámi J

•  nepouštět nemocné děti do MŠ

To je i naše přání a apelujeme proto na Vás rodiče. Vím, že každý nemá stejné možnosti vzhledem k vytíženosti v práci. Buďme tedy ohleduplní k ostatním.

•  chybí zpětná vazba mezi školkou a rodičem.

Mrzí nás, že má někdo takové zkušenosti. Každodenním kontaktem s rodiči při předávání dítěte je vždy prostor pro krátkou informaci o dítěti, druhá možnost se nabízí v „Odpoledních pro rodiče“ které vypisují pí. učitelky. Pokud cítíte potřebu mít více informací o svém dítěti, nabídne Vám po zažádání každá učitelka s ochotou termín a čas osobní konzultace.

•  personální posílení, asistenti či praktikanti z úřadů práce, je nedostatečná vzhledem k tomu, že je to SPC MŠ

Větší počet pracovníků bychom také uvítali, ale z ekonomických důvodů to nelze. Využíváme k asistenci studenty, praktikanty z VOŠ a osobní asistenty ze Života 90.

 

MŠ Demlova 34 - Mašinka

ODPOVĚDI NA VAŠE PŘIPOMÍNKY K OTÁZCE: Co vám nevyhovuje, s čím nejste spokojeni, co by jste chtěli změnit?

•  efektivnější komunikace – přes web, na stránkách více informací, co děti dělají, možnost práce dětí, když jsou nemocné; více fotografií a aktivit na webu

Naše webové stránky prochází v tomto čase úpravami a budeme inovovat fotogalerii  i ostatní stránky. Nelze však na webové vkládat týdenní aktivity všech tříd, tyto činnosti jsou vystaveny v šatnách každé třídy. Budou se ale pravidelně aktualizovat dlouhodobější aktivity jednotlivých tříd, které vám upřesní datum akce, místo a případné poznámky či poplatky.

•  podávání bonbónů za odměnu

Ano, souhlasíme s vámi, podávání bonbónů za odměnu není výchovné a věříme, že se tomu u nás děje co nejméně. Bonbóny jsou ale samozřejmostí při oslavách narozenin dětí a občas jako motivace. Jedná se vždy pouze o 1ks malého gumového medvídka, který nemůže nijak negativně dítě ovlivnit.

•  více pobytu venku, více výletů a procházky

Na pobyt venku s dětmi chodíme co nejvíce a na nejdelší možné časové rozmezí. V zimním období nám bohužel hodně času zabíralo oblékání (v počtu 25 dětí je doba převlékání až  20min). V ty dny, kdy je v rozvrhu dne zapsaná trampolína a zasahuje do času vycházky, je vycházka také zkrácena, dětem trampolínu nechceme odpírat. Po návštěvě sauny se nesmí chodit 2hod. ven. K pobytu venku máme co nejvíce využívat školní zahrady (až 80%) a to z důvodu bezpečnosti. V nastávajícím ročním období bude i více výletů a aktivit mimo školní zahradu.

•  provoz školky do 16:30

ü  Myslíme si, že provozní doba je dostatečná a ohlížíme se především na Vaše děti, které se na Vás těší a chtějí si alespoň tu menší část dne užít s Vámi. Neukrajujte jim čas, který chtějí být s Vámi J

•  větší dohled na děti při převlékání (sušení oděvů)

Oblékání a péče o své věci (ať už hračky či oblečení) je také jedna z kompetencí již se děti během svého vývoje učí. My pedagogové i vy rodiče jim k tomu dopomáháme důslednou kontrolou a neustálým opakováním dobrých návyků. Naše paní učitelky dělají vše ,aby i ve vysokém počtu dětí dohlédly na převlékání dětí. Sušení oděvů, především v zimním období, je obtížnější s ohledem na počet dětí a prostorem na sušení (radiátory). Proto je důležité, aby děti měly náhradní oblečení , jiné na vycházky a jiné, ve kterém jdou domů.

•  větší dohled na chování dětí – sprostá slova

Sprostá slova i jiné manýry se občas všude objeví. Malé děti to slyší od starších sourozenců a bohužel i od rodičů. Paní učitelky se proto dětem vždy snaží vysvětlit nevhodnost používání takových slov.

•  omezit dívání na TV a pohádky raději čtené

V současné době plné počítačů, tabletů a her dětem tuto činnost ve školce nenabízíme  a pokud se děti koukají na nějaké vysílání, tak je to výukový program, který se týká tématu. Seznamování s interaktivní tabulí je také za účelem rozvíjení a vzdělávání dětí. Pohádky dětem čteme, protože těch vysílaných mají doma dostatek.

•  více informací o chování dítěte a jeho pokrocích

ü  Každodenním kontaktem s rodiči při předávání dítěte je vždy prostor pro krátkou informaci o dítěti a druhá možnost se nabízí v „Odpoledních pro rodiče“ které vypisují učitelky. Pokud cítíte potřebu mít více informací o svém dítěti, tak Vám po zažádání každá učitelka s ochotou nabídne termín a čas osobní konzultace.

•  placení kroužků – zaplatí se celé, i když dítě jde třeba pouze 6x (nic se nevrací)

Toto bohužel nemůžeme ovlivnit, takto se praktikují všechny  zájmové  aktivity. Je to v režii té vedoucí daného kroužku, která má u MŠ pronajaté prostory a pokaždé na aktivitu přijede bez ohledu na to, kolik dětí jí přijde.

MŠ Na Stoupách

ODPOVĚDI NA VAŠE PŘIPOMÍNKY K OTÁZCE: Co vám nevyhovuje, s čím nejste spokojeni, co by jste chtěli změnit?

• vyřizování dokumentů na MŠ Demlova-je nepraktické a zdlouhavé

S tímto nelze nic dělat, ředitelství  i ekonomický úsek pro všechny provozovny: SPC, MŠ Demlova 34 i MŠ Stoupy je na MŠ Demlova 28.

• uvítal bych, kdyby byly podstatné informace dostupné na jednom místě nejlépe na webu školky (nabízené a zpoplatněné aktivity); na webových stránkách aktualizovat sekci kalendář akcí

Ano pokusíme se veškeré informace doplnit, webové stránky prochází v současné době úpravami a budeme inovovat fotogalerii i ostatní stránky. Budou se ale pravidelně aktualizovat dlouhodobější aktivity jednotlivých tříd (kalendář akcí), které vám upřesní datum akce, místo a případné poznámky či poplatky.

• více se věnovat předškolním dětem

Předškolním dětem se dostává individuální péče každý den a v době, kdy mladší děti odpočívají po obědě, odchází do speciální místnosti k tomu určené „školička“, kde s učitelkami procvičují grafomotoriku, předmatematickou a čtenářskou přípravu. Každý předškolák má svůj sešit „Kuliferda“, do kterého mohou také rodiče nahlédnout. Také si tam procvičují logopedické prvky a učí se trpělivosti, pozornosti i tvořivosti –tzv.„šikovné ruce“.

• nové návleky na boty (původní jsou roztrhané)a často mokré.

Problematika návleků se bude řešit nákupem nových.

• možnost omluvy absence a odhlášení jídla týž den ráno, hlavně pondělky aspoň do 8 hod

Odpověď je v připomínkách pro kuchyň, viz druhá otázka.

• že na jakékoliv prázdniny ve školách máte také zavřeno a náhradní provoz na MŠ Demlova

Náhradní provoz musí být na MŠ Demlova, protože kuchyň na Stoupách, která zásobuje stravou i naší dvě oddělení, je v době prázdnin a svátků také zavřena a tudíž není jak děti ve školce stravovat. A také by nebylo ekonomické vařit pro malý počet dětí.

• otevírací doba do 16:30

Myslíme si, že provozní doba je dostatečná a ohlížíme se především na Vaše děti, které se na Vás těší a chtějí si alespoň tu menší část dne užít s Vámi. Neukrajujte jim čas, který chtějí být s Vámi J

• časté střídání učitelek (6 učitelek za 3 roky)pro malé děti nepřijatelné a stresující!

Ano jsme si vědomy, že se v posledních letech učitelky častěji měnily. Vyžádala si to situace a různé okolnosti, které jsme dopředu nemohly vědět. V současné době je stav pedagogů na Stoupách již stabilní a věříme, že tomu tak bude i nadále.

• horší informovanost rodičům, když se ve školce objeví střevní chřipka nebo vši

Informaci o vších, střevní chřipce nebo i jiných infekčních nemocech předávají pí. učitelky ihned jak se o tom dozvědí . Tato zpráva bývá písemnou formou v šatnách na nástěnkách či na dveřích šaten a učitelky informují rodiče i při předávání dítěte. Není naším zájmem zadržovat informace.

• nějaké celodenní výlety, návštěvy domovinky, vystoupení,…)

Každá učitelka si plánuje rozvrh činností a kulturního vyžití její třídy sama. V zimním období využíváme k  pobytu venku  především  školní zahrady (až 80%) a to z důvodu bezpečnosti. V nastávajícím ročním období bude i více výletů a aktivit mimo školní zahradu.

 Je naším zájmem nabídnout dětem poznávání světa co nejrozmanitějším způsobem.