Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Mateřská  škola a speciálně pedagogické centrum Jihlava

Demlova 28, 586 01 Jihlava,

tel.: 567 570 041, e-mail: smsji@seznam.cz

Anketa SPC pro ředitele škol

"Žádáme Vás o vyplnění krátké ankety, která je zaměřena na poskytování poradenských služeb Speciálně pedagogického centra Jihlava.
V případě, že s SPC Jihlava nespolupracujete, považujte anketu za bezpředmětnou."

Zvolte správnou odpověď:
1. Poskytuje Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 (dále jen SPC) poradenské služby dětem a žákům se zdravotním postižením ve vaší škole v souladu s vyhláškou č. 72/2005., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních?

 


2.  Jste spokojeni s poskytováním poradenských služeb SPC dětem a žákům se zdravotním postižením ve vaší škole?

 

3. Prosíme o volné připomínky k práci SPC.

"Vyplněnou anketu prosím posílejte

na e-mail: anketa.spcji@centrum.cz
popř. na adresu SPC viz hlavička ankety"