Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Mateřská  škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Demlova 28                                                       586 01 Jihlava,

tel.: 567 570 041, e-mail: smsji@seznam.cz

Anketa SPC pro rodiče

"Vážení rodiče, ve snaze o zkvalitnění služeb Vás prosíme o vyplnění krátké ankety, která je zaměřena na poskytování poradenských služeb Speciálně pedagogického centra Jihlava, Demlova 28.
V případě, že s SPC Jihlava nespolupracujete, považujte anketu za bezpředmětnou."

Zvolte odpověď:
1. Jste spokojeni s poskytováním poradenských služeb Speciálně pedagogického centra Jihlava, Demlova 28 (dále jen SPC) u Vašeho dítěte?


2.  Máte od SPC zajištěny podmínky pro vzdělávání Vašeho dítěte ve škole?

 

3. Máte možnost řešit s pracovníky SPC aktuální potřeby Vašeho dítěte?

 

4. Využili jste někdy nadstandardní služby SPC (trampolining, pohybová a reflexní terapie, hydroterapie - perličková vana, stimulace ve snoezelenu - světelné místnosti v SPC, ergoterapie, práce pomocí speciálních programů na interaktivní tabuli a IPADU, canisterapie, dramaterapie a další)?

 

5. Prosíme o volné připomínky k práci SPC.

 

"Vyplněnou anketu prosím posílejte

na e-mail: anketa.spcji@centrum.cz nebo na adresu SPC."