Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava


 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - Koťata

Počet dětí ve třídě: 26 

Pedagogické vedení:  Jana Fridrichovská - učitelka

                                 Gábina Porubová - učitelka

     Běžná třída, věkově smíšená. Správnou výslovnost podporujeme nejen skupinovou logopedií, ale i pomocí Werbeck metody Terapie zpěvem. Pod vedením třídních učitelek byl v této třídě založen pěvecký sbor „Mašinka“. Pěvecký sbor má již na kontě mnoho ocenění. Předškolním dětem je nabídnuta hra na zobcovou flétnu, zaměřená na "zdravé pískání" - správné dechové návyky. Děti mají možnost účastnit se dalších aktivit: trampolína, sauna, snoezelen a cha-cha box. Zastřešujeme projekt Uspávání a Probouzení broučků zaměřený na enviromentální výchovu. Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým a středně těžkým zdravotním postižením. Zde využíváme možnosti spolupráce s SPC. Velmi nám záleží na spolupráci s rodiči.