Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava


 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - Koťata

Počet dětí ve třídě: 26 

Pedagogické vedení:  Jana Fridrichovská - učitelka

                                 Gábina Porubová - učitelka

Telefon do třídy: 567 570 056

Běžná třída, věkově smíšená. Správnou výslovnost podporujeme nejen skupinovou logopedií, ale i pomocí Werbeck metody Terapie zpěvem. Pod vedením  třídních  učitelek v této třídě byl před čtyřmi roky založen pěvecký sbor,, Mašinka“. Pěvecký sbor  má již na kontě mnoho ocenění. Předškolním dětem je nabídnuta hra na zobcovou flétnu, zaměřená na „zdravé pískání“ – správné dechové návyky. Děti mají možnost účastnit se dalších aktivit: trampolína, sauna, snoozelend a cha-cha box. Zastřešujeme projekt Uspávání a Probouzení broučků zaměřený na environmentální výchovu. Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým a středně těžkým  zdravotním  postižením. Zde využíváme možnosti spolupráce se SPC. Velmi nám  záleží  na spolupráci s rodiči.

Logopedickou prevenci zajišťuje Bc. Jitka Kubelová.