Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Charakteristika třídy Motýlci

 

Název třídy: Motýlci

Počet dětí ve třídě: 26

Pedagogické vedení: Radka Berková - učitelka

                               Dana Bartáková - učitelka

Telefon do třídy: 567 570 055

 

Třída motýlků je heterogenní. Aktivně se zapojuje do kulturních a vzdělávacích akcí. Také využívá nabídky ostatních oddělení - sportovní kurzy i spolupráci se ZŠ. Děti  pracují s keramickou hlínou, navštěvují saunu, snoezelen, trampolínu i jiné programy naší školky. Pro předškoláky s menší potřebou spánku zařazují p. učitelky místo poobědního klidu přípravu na vstup do ZŠ. Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým zdravotním postižením. Logopedickou prevenci zajišťuje Bc. Jitka Kubelová.