Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

Sponzoři třídy Soviček:

 

Charakteristika třídy Sovičky, MŠ Mašinka

 

Počet dětí ve třídě: 26

Pedagogické vedení:  Doležalová Jaroslava - vedoucí učitelka

                                   Bc. Jamborová Stanislava - učitelka 

Telefon do třídy: 567 570 053

     Jedná se o běžnou třídu, věkově smíšenou. Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým a středně těžkým zdravotním postižením. Třída Soviček využívá nabídky bruslení, výstav, divadel a dalších kulturních a vzdělávacích akcí.  Pro předškoláky s menší potřebou spánku vedou p. učitelky pracovní a výtvarné činnosti v rámci předškolní přípravy.

Logopedickou prevenci zajišťuje Bc. Jitka Kubelová. Třída využívá programů: saunování, trampoterapie, snoezelenu, logopedie, keramika.