Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

Sponzoři třídy Soviček:

 

Charakteristika třídy Sovičky, MŠ Mašinka

 

Počet dětí ve třídě: 26

Pedagogické vedení:  Doležalová Jaroslava - vedoucí učitelka

                                   Jamborová Stanislava - učitelka 

     Jedná se o běžnou třídu, věkově smíšenou. Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým a středně těžkým zdravotním postižením. Třída Soviček využívá nabídky  výstav, divadel a dalších kulturně vzdělávacích akcí. Pro předškoláky s menší potřebou spánku vedou p. učitelky pracovní a výtvarné činnosti v rámci předškolní přípravy. Logopedickou prevenci v této třídě zajišťuje p. učitelka ze třídy Motýlků - Helena Brtníková.

Třída využívá programů: saunování, trampoterapie, snoezelenu, logopedie, keramika.