Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

VEVERKY


Počet dětí ve třídě: 26

Pedagogické vedení:   Homoláčová Olga - učitelka

                                  Bc. Molnárová Sylvia - učitelka

Telefon do třídy: 567 570 057

     Běžná třída, věkově smíšená s integrací dětí s lehkým zdravotním postižením. Zaměřením třídy jsou především sportovní aktivity a velmi aktivní jsou také ve výtvarné činnosti, tvořivosti a vnímání umění. Proto také často hledají inspiraci na výletech i kulturních, či vzdělávacích programech. Pro předškoláky s menší potřebou spánku zařazují p. učitelky místo poobědního klidu přípravu na vstup do ZŠ. Logopedickou prevenci zajišťuje Bc. Jitka Kubelová. Spolupracují se ZŠ T.G.Masaryka.