Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Informace k distanční výuce v mateřských školách

Uvnitř naleznete základní informace o distanční výuce pro předškoláky v našich mateřských školách.

Milí rodiče,

školka zahajuje distanční výuku především pro předškoláky. Distanční výuka se stala součástí školského zákona a to i v MŠ. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou omezeny nebo úplně znemožněny.

Na stránkách MŠ v sekci E-školka naleznete úkoly pro předškoláky, několik tipů jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti jako je grafomotorika a kresba, zrakové vnímání, vnímání času prostoru a prostorová představivost, řeč, sluchové vnímání a paměť, základní matematické představy aj. Vše je zvoleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vypracované úkoly dětí můžete vždy v pondělí od 8:00 do 16:00 hod přinést do našich mateřských škol a popř. práci dítěte konzultovat s pedagogem. Práce dětem budou založeny do jejich portfólií ve třídě. Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, může si pracovní listy vyzvednout v MŠ, opět vždy v pondělí od 8:00 do 16:00 hod. Ve stejném čase bychom vám rádi nabídli k zapůjčení některé didaktické pomůcku ze tříd. Je možná změna termínu po telefonické domluvě.

Logopedická péče pro děti bude i nadále fungovat po domluvě s logopedem, či asistentem logopeda, který rodiče sám kontaktuje a na spolupráci se individuálně domluví.

Všichni pedagogové jsou připraveni s vámi komunikovat, konzultovat, případně nabídnout náhradní řešení v této době.

Sledujte aktuality o distanční výuce na stránkách MŠ. Připravujeme i jiné formy výuky.

Buďte trpěliví, věnujte dětem dostatek pozornosti a času.

  • zapojte děti do domácích činností- utírání nádobí, zalévání květin, skládání oděvů…
  • nabídněte dětem hry se stavebnicemi, navlékání korálků, přebírání luštěnin, třídění… 
  • trénujte s dětmi sebeobslužné činnosti- oblékání, hygiena, stolování…
  • čtěte s dětmi, vyprávějte, naslouchejte, komunikujte …
  • dopřejte dětem dostatek volného pohybu- pobyt venku v přírodě
  • skládejte puzzle, nechte dítě malovat a kreslit…
  • hrajte společenské hry- Člověče nezlob se, Domino, Dáma, Pexeso…
  • hry pro orientaci v prostoru- schovávaná, vyhledávání detailů kolem sebe…

Přidáno 2. 3. 2021, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru