Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení


Prevence onemocnění (příušnice)

dodržovat správnou životosprávu:

  • pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů

  • otužování

  • přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)

  • časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte

  • kvalitní a dostatečný spánek

 1. vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi

 2. nechodit na místa s velkou koncentrací lidí

 3. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou nebo používat

 4. desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

 5. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit

 6. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama z kontaminovaných předmětů)

 7. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod

 8. vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání

 9. posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů

 10. při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace)

 


 

prosinec 2017


Radka Štěpánková

vedoucí oddělení protiepidemického v Jihlavě

KHS kraje Vysočina

Tolstého 1914/15

586 01 Jihlava

Telefon: 567 564 556

E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz

www.khsjih.cz