Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Informace o provozu v průběhu letních prázdnin 2020

Prázdninový provoz bude zajištěn bez přerušení na pracovištích MŠ Bystrouška (Na Dolech 111) a MŠ Demlova 28, která zajišťuje provoz pro MŠ Demlova 28, MŠ Mašinka (Demlova 34a), MŠ Pohádka (Na Stoupách 3)..

Prázdninový provoz bude zajištěn bez přerušení na pracovištích MŠ Demlova 28, Jihlava (jidelna.demlova28@seznam.cz), která zajišťuje provoz pro MŠ Demlova 28, MŠ Mašinka, MŠ Na Stoupách, a  MŠ Na Dolech 111, Jihlava (ms.na-dolech@seznam.cz)

Prázdninový provoz od 1. 7. 2020  do 31. 8. 2020

  • děti nutno přihlásit nejpozději do 1. 6. 2020

Přihlášení – uvést jméno dítěte, třídu a data přihlášení

  1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ve třídě – předat dokument osobně, sdělit osobně nebo telefonicky

nebo

  1. E-mailem na adresu jídelna.demlova28@seznam.cz – soubor „Přihláška k prázdninovému provozu 2020“ vyplnit a zaslat elektronicky vyplněný dokument nebo naskenovaný. (pro MŠ Na Dolech lze zasílat na ms.na-dolech@seznam.cz)

Platby stravného a školného o letních prázdninách 2020

Stravné a školné o prázdninách se platí běžným inkasním způsobem – zálohově v červnu a červenci 2020 (v MŠ Na Dolech – doplatkový způsob). V případě odhlášení se úplata za předškolní vzdělávání nevrací. Ceny stravného a školného platné od 1. 9. 2019 – na školní rok 2019/2020.

Stravné

Kategorie dětí do 6 let                                             Kategorie dětí  7 – 10 let

Přesnídávka                           Kč  8,--                       Přesnídávka                           Kč  8,--

Oběd                                      Kč  18,--                        Oběd                                      Kč  20,--

Svačina                                  Kč  7,--                         Svačina                                  Kč  7,--

Pitný režim                            Kč  2,--                        Pitný režim                            Kč  2,--

Na Dolech

Snídaně                                  Kč   7,--                      Snídaně                                  Kč   7,--

Večeře                                    Kč  15,--                     Večeře                                    Kč  16,--

Školné

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 je      Kč 550,--

  • internátní provoz v MŠ Na Dolech                                                               Kč 1000,-

Přidáno 24. 1. 2020, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru