Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

DŮLEŽITÉ! UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Ředitelka MŠ a SPC Jihlava po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že otevře mateřské školy dne 25. 5. 2020 dle podmínek daných MZ a MŠMT ČR. Více podrobností uvnitř aktuality.

Vážení rodiče,

Ředitelka Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že pracoviště (MŠ Demlova 28, MŠ Mašinka, MŠ Bystrouška) otevře dne 25.5.2020. MŠ Pohádka, Na Stoupách 111, vzhledem k uzavření místní školní jídelny, bude uzavřena a děti budou mít k dispozici třídu na pracovišti MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 (třída Hvězdičky, první poschodí patrové budovy). Zde jim budou k dispozici jejich paní učitelky z MŠ Pohádka.

MZ ČR doporučuje předškolní zařízení otevřít ke stejnému datu jako otevření prvního stupně základních škol, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, tedy 25. 5. 2020.

Pokyny pro děti a zákonné zástupce k nástupu do MŠ platné od 25.05.2020:

  • Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží (horečka, kašel, dušnost…).
  • Před nástupem dítěte do MŠ, předá zákonný zástupce pedagogovi podepsané čestné prohlášení  ZDE, bez něj nemůže dítě do MŠ nastoupit.
  • Dítě je do MŠ přiváděno pouze jednou osobou, která je povinna mít v areálu MŠ zakrytý obličej (rouška, šála…). V šatnách nebo v chodbě mateřské školy bude probíhat ranní filtr, tzn. dezinfekce rukou, v případě podezření také měření teploty. Doprovod se v prostorách MŠ zdržuje co nejkratší dobu.
  • Pedagogové budou mít k dispozici roušky a štíty. Nošení roušek dětí ve třídách a prostorách mateřské školy necháváme na rozhodnutí rodičů. Prosíme rodiče, aby ranní příchod do MŠ byl nejpozději do 8.00. Denní provoz zůstává zabezpečen dle provozní doby jednotlivých pracovišť.
  • Strava je zajištěna se zvýšenými hygienickými opatřeními dle pokynů MŠMT a MZ.
  • Třídní vzdělávací program bude zaměřen především na pobyt venku, zároveň v tomto období nebudou probíhat žádné doplňkové aktivity.
  • Prostory MŠ budou pravidelně uklízeny a několikrát denně budou dezinfikována riziková místa. Pro osušení rukou budou využívány jednorázové papírové ubrousky. Zároveň žádáme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali z hygienických důvodů žádné osobní hračky z domova.

O dalších změnách a novinkách budeme pravidelně informovat na webových stránkách www.msdemlova.cz. V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť prostřednictvím emailu nebo telefonicky. V urgentních případech se můžete obracet také na ředitelku MŠ a SPC Jihlava PhDr. Váchovou Novákovou tel.: 777 314 472.

Nařízení bylo zpracováno na základě metodiky MŠMT.

Informace platné do 25.05.2020

Všechny naše mateřské školy budou od 17.března 2020 od 6:00 uzavřeny. Sledujte webové stránky, informace budou aktualizovány.

Vyzvedávání potvrzení žádosti o ošetřovné bude možné vždy v pondělí až středu v 8:00 až 10:00 u okna ředitelny (MŠ Demlova 28, Jihlava). Další termíny budou upřesněny.

Prosíme o důsledné dodržování hygienických opatření. Při vyzvedávání potvrzení si zakrývejte nos a ústa rouškou, šátkem nebo šálou. Děkujeme.

Mateřské školy i družiny zůstávají otevřené ve výrazně omezeném režimu, a to pro děti ve věku 3-10 let s rodiči pracujících např. ve zdravotnictví nebo pro IZS nechává město Jihlava v provozu školky i družiny, navštěvovat je bude ovšem minimum dětí. V urgentních případech prosíme rodiče, aby kontaktovali ředitelství MŠ Mozaika a zažádali o umístění tam.

Doporučujeme minimalizovat osobní návštěvy v případě, že budete oznamovat nepřítomnost dítěte a raději ke kontaktu se školkami využít telefon nebo e-mail.

ŠKOLNÉ V OBDOBÍ UZAVŘENÉ MŠ (platby)

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se účtuje v měsíci, jež probíhá, z předem vybraných záloh. V případě MŠ Na Dolech se zaúčtovaná částka inkasuje po ukončení měsíce. Mateřská škola bude účtovat školné v březnu 2020 v poměrné výši k počtu dnů uzavření a dále od dubna 2020 dle skutečné situace.

BŘEZEN 2020 – školné v poloviční výši (tj. 275,- Kč, internátní provoz 500,- Kč)

DUBEN 2020 a následující – pokud bude MŠ uzavřena – školné 0,- Kč

Předpokládá se, že zálohové platby nebudou inkasovány počínaje dubnem 2020; v MŠ Na Dolech počínaje květnem 2020. Vyúčtování záloh proběhne běžným způsobem po ukončení školního roku.

Poznámka: stravné se platí pouze za skutečně odebranou (přihlášenou) stravu. Vyúčtování proběhne po ukončení školního roku.

Aktuální informace:

https://storymaps.arcgis.com/stories/7e40f8067b0a49c185d351e486c566ec

https://jihlava.cz/tiskove-zpravy/ds-42077/p1=103430

Děkujeme za Váš odpovědný přístup.

Přidáno 10. 3. 2020, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru