Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

DŮLEŽITÉ! UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Aktualizace informací ke dni 14. 07. 2020. Žádáme rodiče, aby dbali pokynů Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Více podrobností uvnitř aktuality.

Vážení rodiče,

prosíme dbejte důsledně pokynů Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Děkujeme.

Nařízení KHS ke stažení ZDE

Informace platné od 25.05.2020

Ředitelka Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že pracoviště (MŠ Demlova 28, MŠ Mašinka, MŠ Bystrouška) otevře dne 25.5.2020. MŠ Pohádka, Na Stoupách 111, vzhledem k uzavření místní školní jídelny, bude uzavřena a děti budou mít k dispozici třídu na pracovišti MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 (třída Hvězdičky, první poschodí patrové budovy). Zde jim budou k dispozici jejich paní učitelky z MŠ Pohádka.

MZ ČR doporučuje předškolní zařízení otevřít ke stejnému datu jako otevření prvního stupně základních škol, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, tedy 25. 5. 2020.

Pokyny pro děti a zákonné zástupce k nástupu do MŠ platné od 25.05.2020:

  • Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží (horečka, kašel, dušnost…).
  • Před nástupem dítěte do MŠ, předá zákonný zástupce pedagogovi podepsané čestné prohlášení  ZDE, bez něj nemůže dítě do MŠ nastoupit.
  • Dítě je do MŠ přiváděno pouze jednou osobou, která je povinna mít v areálu MŠ zakrytý obličej (rouška, šála…). V šatnách nebo v chodbě mateřské školy bude probíhat ranní filtr, tzn. dezinfekce rukou, v případě podezření také měření teploty. Doprovod se v prostorách MŠ zdržuje co nejkratší dobu.
  • Pedagogové budou mít k dispozici roušky a štíty. Nošení roušek dětí ve třídách a prostorách mateřské školy necháváme na rozhodnutí rodičů. Prosíme rodiče, aby ranní příchod do MŠ byl nejpozději do 8.00. Denní provoz zůstává zabezpečen dle provozní doby jednotlivých pracovišť.
  • Strava je zajištěna se zvýšenými hygienickými opatřeními dle pokynů MŠMT a MZ.
  • Třídní vzdělávací program bude zaměřen především na pobyt venku, zároveň v tomto období nebudou probíhat žádné doplňkové aktivity.
  • Prostory MŠ budou pravidelně uklízeny a několikrát denně budou dezinfikována riziková místa. Pro osušení rukou budou využívány jednorázové papírové ubrousky. Zároveň žádáme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali z hygienických důvodů žádné osobní hračky z domova.

O dalších změnách a novinkách budeme pravidelně informovat na webových stránkách www.msdemlova.cz. V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť prostřednictvím emailu nebo telefonicky. V urgentních případech se můžete obracet také na ředitelku MŠ a SPC Jihlava PhDr. Váchovou Novákovou tel.: 777 314 472.

Nařízení bylo zpracováno na základě metodiky MŠMT.

Informace platné do 25.05.2020

Všechny naše mateřské školy budou od 17.března 2020 od 6:00 uzavřeny. Sledujte webové stránky, informace budou aktualizovány.

Vyzvedávání potvrzení žádosti o ošetřovné bude možné vždy v pondělí až středu v 8:00 až 10:00 u okna ředitelny (MŠ Demlova 28, Jihlava). Další termíny budou upřesněny.

Prosíme o důsledné dodržování hygienických opatření. Při vyzvedávání potvrzení si zakrývejte nos a ústa rouškou, šátkem nebo šálou. Děkujeme.

Mateřské školy i družiny zůstávají otevřené ve výrazně omezeném režimu, a to pro děti ve věku 3-10 let s rodiči pracujících např. ve zdravotnictví nebo pro IZS nechává město Jihlava v provozu školky i družiny, navštěvovat je bude ovšem minimum dětí. V urgentních případech prosíme rodiče, aby kontaktovali ředitelství MŠ Mozaika a zažádali o umístění tam.

Doporučujeme minimalizovat osobní návštěvy v případě, že budete oznamovat nepřítomnost dítěte a raději ke kontaktu se školkami využít telefon nebo e-mail.

ŠKOLNÉ V OBDOBÍ UZAVŘENÉ MŠ (platby)

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se účtuje v měsíci, jež probíhá, z předem vybraných záloh. V případě MŠ Na Dolech se zaúčtovaná částka inkasuje po ukončení měsíce. Mateřská škola bude účtovat školné v březnu 2020 v poměrné výši k počtu dnů uzavření a dále od dubna 2020 dle skutečné situace.

BŘEZEN 2020 – školné v poloviční výši (tj. 275,- Kč, internátní provoz 500,- Kč)

DUBEN 2020 a následující – pokud bude MŠ uzavřena – školné 0,- Kč

Předpokládá se, že zálohové platby nebudou inkasovány počínaje dubnem 2020; v MŠ Na Dolech počínaje květnem 2020. Vyúčtování záloh proběhne běžným způsobem po ukončení školního roku.

Poznámka: stravné se platí pouze za skutečně odebranou (přihlášenou) stravu. Vyúčtování proběhne po ukončení školního roku.

Aktuální informace:

https://storymaps.arcgis.com/stories/7e40f8067b0a49c185d351e486c566ec

https://jihlava.cz/tiskove-zpravy/ds-42077/p1=103430

Děkujeme za Váš odpovědný přístup.

Přidáno 10. 3. 2020, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru