Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

DŮLEŽITÉ! UPOZORNĚNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Všechny naše mateřské školy budou i v týdnu od 30.3.2020 uzavřeny. Sledujte webové stránky, informace budou aktualizovány. Vyzvedávání potvrzení žádosti o ošetřovné bude možné od pondělí 6.4. do středy 8.4.2020 v 8:00 až 10:00. Informace o školném uvnitř

Vážení rodiče,

Všechny naše mateřské školy budou od 17.března 2020 od 6:00 uzavřeny. Sledujte webové stránky, informace budou aktualizovány.

Vyzvedávání potvrzení žádosti o ošetřovné bude možné od 06.04. do 08.04.2020 v 8:00 až 10:00 u okna ředitelny (MŠ Demlova 28, Jihlava). Další termíny budou upřesněny.

Prosíme o důsledné dodržování hygienických opatření. Při vyzvedávání potvrzení si zakrývejte nos a ústa rouškou, šátkem nebo šálou. Děkujeme.

Mateřské školy i družiny zůstávají otevřené ve výrazně omezeném režimu, a to pro děti ve věku 3-10 let s rodiči pracujících např. ve zdravotnictví nebo pro IZS nechává město Jihlava v provozu školky i družiny, navštěvovat je bude ovšem minimum dětí. V urgentních případech prosíme rodiče, aby kontaktovali ředitelství MŠ Mozaika a zažádali o umístění tam.

Doporučujeme minimalizovat osobní návštěvy v případě, že budete oznamovat nepřítomnost dítěte a raději ke kontaktu se školkami využít telefon nebo e-mail.

ŠKOLNÉ V OBDOBÍ UZAVŘENÉ MŠ (platby)

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se účtuje v měsíci, jež probíhá, z předem vybraných záloh. V případě MŠ Na Dolech se zaúčtovaná částka inkasuje po ukončení měsíce. Mateřská škola bude účtovat školné v březnu 2020 v poměrné výši k počtu dnů uzavření a dále od dubna 2020 dle skutečné situace.

BŘEZEN 2020 – školné v poloviční výši (tj. 275,- Kč, internátní provoz 500,- Kč)

DUBEN 2020 a následující – pokud bude MŠ uzavřena – školné 0,- Kč

Předpokládá se, že zálohové platby nebudou inkasovány počínaje dubnem 2020; v MŠ Na Dolech počínaje květnem 2020. Vyúčtování záloh proběhne běžným způsobem po ukončení školního roku.

Poznámka: stravné se platí pouze za skutečně odebranou (přihlášenou) stravu. Vyúčtování proběhne po ukončení školního roku.

Aktuální informace:

https://storymaps.arcgis.com/stories/7e40f8067b0a49c185d351e486c566ec

https://jihlava.cz/tiskove-zpravy/ds-42077/p1=103430

Děkujeme za Váš odpovědný přístup.

 

Mateřské školy jsou v provozu pro děti rodičů vybraných profesí

Usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 uvádí profese rodičů, pro jejichž děti je nutné zajistit hlídání a určit pro tuto službu školu nebo školní zařízení. Jedná se zejména o zaměstnance bezpečnostních sborů, policie, poskytovatelů zdravotních služeb a příslušníků ozbrojených sil.
 
Pro děti (předškoláci 3-6 let) těchto rodičů byla určena Mateřská škola Mozaika, konkrétně její provozovny Erbenova, Seifertova, Riegrova a v případě většího zájmu bude otevřena ještě provozovna Mahenova.

Pro děti (školní děti 6 - 10 let) je zajištěno hlídání včetně stravování ve školní družině při ZŠ Evžena Rošického.

Hlídání je zajištěno ve skupinách po maximálně 15 dětech v době od 6 do 16.30 každý pracovní den.

Potvrzení na ošetřovné si rodiče mohou vyzvedávat na ředitelstvích základních škol, na ředitelství MŠ a SPC Demlova na adrese Demlova 28, MŠ Nad Plovárnou na adrese školy Nad Plovárnou 5, MŠ Mozaika vydává potvrzení jak na adrese Březinova 114 tak i na jednotlivých provozovnách.

Tisková zpráva Kraje Vysočina z 13.03.2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Přidáno 10. 3. 2020, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru