Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Hrajeme si německy

Co děláme a co už umí děti ze třídy Kuřátka?

Každý čtvrtek za námi přijde lektorka Monika, která na nás mluví pouze německy a mi se jí snažíme porozumět. Zezačátku to bylo těžké, ale dnes již známe plno německých slovíček díky říkankám , básničkám a hrám, které spolu hrajeme. Také spolu zpíváme německé písničky a malujeme – třeba pana Hampelmanna. Až pojedeme navštívit naší spřátelenou školku v Rakousku ve vesnici Japons, tak našim kamarádům budeme už možná něco rozumět. Oni se zase na oplátku učí náš krásný český jazyk a určitě je to pro ně stejně zábavné jako pro nás. Prozatím si aspoň píšeme dopisy, jak nám to jde a posíláme v nich i své fotky a dárečky pro kamarády.

 

Kindergarten und Spezielles pädagogisches Zentrum 

Demlova 28, 586 01 Jihlava, Czech Republic

 

Kindergarten

Einrichtung für Kinder im Alter von 3 – 7 Jahre, das heisßt Vorschulkinder. Hier sind Kinder , die geistig, körperlich and geistig gesund sind und Kinder, die geistige, körperliche, sprachliche, akustische oder visuelle Behinderung haben, zusammen und weiter auch Kinder,  die an Störungen Artismus leiden und mehrfachbehinderte Kinder.

Spezieles pädagogisches Zentrum

Diese Abteilung kümmert sich um vollständige Diagnostik der Klienten, Suche nach Klienten und rechtzeitige spezielle pädagogische und psychologische Pflege. Weiter führt man hier: spezielle Terapie nach dem Bedarf :

eine Ausbildung der spezifischen Behändigkeiten

Einübung für das Benutzen der Kompenzationsmitteln

Sozialrechtsberaten

Verfahrenstätigkeit

Datensicherstellung

Konsultation mit den Lehrern

Führung der Familie

 

Kindergarten

Einrichtung für Kinder im Alter von 3 – 7 Jahre, das heisßt Vorschulkinder. Hier sind Kinder , die geistig, körperlich and geistig gesund sind und Kinder, die geistige, körperliche, sprachliche, akustische oder visuelle Behinderung haben, zusammen und weiter auch Kinder, die an Störungen Artismus leiden und mehrfachbehinderte Kinder.

Spezieles pädagogisches Zentrum

Diese Abteilung kümmert sich um vollständige Diagnostik der Klienten, Suche nach Klienten und rechtzeitige spezielle pädagogische und psychologische Pflege. Weiter führt man hier: spezielle Terapie nach dem Bedarf :

eine Ausbildung der spezifischen Behändigkeiten

Einübung für das Benutzen der Kompenzationsmitteln

Sozialrechtsberaten

Verfahrenstätigkeit

Datensicherstellung

Konsultation mit den Lehrern

Führung der Familie

Kindergarten

Einrichtung für Kinder im Alter von 3 – 7 Jahre, das heisßt Vorschulkinder. Hier sind Kinder , die geistig, körperlich and geistig gesund sind und Kinder, die geistige, körperliche, sprachliche, akustische oder visuelle Behinderung haben, zusammen und weiter auch Kinder, die an Störungen Artismus leiden und mehrfachbehinderte Kinder.

Spezieles pädagogisches Zentrum

Diese Abteilung kümmert sich um vollständige Diagnostik der Klienten, Suche nach Klienten und rechtzeitige spezielle pädagogische und psychologische Pflege. Weiter führt man hier: spezielle Terapie nach dem Bedarf :

eine Ausbildung der spezifischen Behändigkeiten

Einübung für das Benutzen der Kompenzationsmitteln

Sozialrechtsberaten

Verfahrenstätigkeit

Datensicherstellung

Konsultation mit den Lehrern

Führung der Familie

Kindergarten

Einrichtung für Kinder im Alter von 3 – 7 Jahre, das heisßt Vorschulkinder. Hier sind Kinder , die geistig, körperlich and geistig gesund sind und Kinder, die geistige, körperliche, sprachliche, akustische oder visuelle Behinderung haben, zusammen und weiter auch Kinder, die an Störungen Artismus leiden und mehrfachbehinderte Kinder.

Spezieles pädagogisches Zentrum

Diese Abteilung kümmert sich um vollständige Diagnostik der Klienten, Suche nach Klienten und rechtzeitige spezielle pädagogische und psychologische Pflege. Weiter führt man hier: spezielle Terapie nach dem Bedarf :

eine Ausbildung der spezifischen Behändigkeiten

Einübung für das Benutzen der Kompenzationsmitteln

Sozialrechtsberaten

Verfahrenstätigkeit

Datensicherstellung

Konsultation mit den Lehrern

Führung der Familie 

 

 

IB – KSP

Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů

Interkulturelle Bildung für Kinder, Schüler und Pädagogen

Registrační číslo projektu: M00228

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.

Název operačního programu: Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013

Číslo priority:      1

Název priority:    Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

Číslo opatření:    1.3

Název opatření:  Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko

Partneři:  

1.    Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České  Budějovice

2.    Vysočina Education Jihlava

3.    Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

4.    Evropská kancelář školské rady města Vídeň

Doba realizace projektu:

1. září 2012 – 31. srpna 2014

Personální zabezpečení projektu:

Vedoucí projektu:

Bc. Jana Lemperová       lemperova@vys-edu.cz             734 432 922        

Projektový manažer:

Ing. Milena Dolejská       dolejska@vys-edu.cz                567 215 060    

Administrátor projektu:

Jana Krajíčková              krajickova@vys-edu.cz              736 489 746                  

Cíle a aktivity projektu:  

1.    Zlepšení kvality výuky německého jazyka v mateřských školách, odborný dohled nad výukou

2.    Rozšíření výuky německého jazyka i na základní školy

3.    Výuka německého jazyka pro lektory a pedagogy MŠ a ZŠ

4.    Stáže jazykových lektorů v Rakousku

5.    Další vzdělávání pedagogů  mateřských a základních škol

6.    Vytvoření nových výukových materiálů

7.    Partnerství mezi MŠ a ZŠ v České republice a Rakousku

8.    Vzájemné hospitace, exkurze a setkávání pedagogů, zástupců zřizovatelů, členů veřejné správy

9.    Organizace mezinárodních setkávání na různých úrovních

10. Informace o projektu, publicita