Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Kontakty na pracovníky projektu:

 

Bc. Ivana Zelená - trampolining: 725 029 861

Mgr. Hana Vařejková - snoezelen: 725 029 862 - do 31. 10. 2012

Bc. Jitka Kubelová - logopedie: 725 029 860

Mgr. Dagmar Zelená - ergoterapie: 725 029 864

Pavel Valenta - pohybové aktivity: 725 029 863

 

Od 1. 11. 2012 zastupuje Mgr. Hanu Vařejkovou v klíčové aktivitě Snoezelen a multismyslová stimulace Bc. Ivana Zelená a Pavel Valenta. Aktivita i práce s klienty probíhá i nadále ve stejném režimu.

 

PhDr. Ljubica Váchová Nováková - hlavní manažer projektu: 567 323 512

Mgr. Jana Rittichová - manažer aktivity/koordinátor SPC: 567 570 047

Štěpánka Kobyláková - účetní projektu: 567 570 052