Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava
Mgr. Ilona Dohnalová         
koordinátor pro autismus
speciální pedagog – psychoped
tel. 567 570 048
e-mail: dohnalova.spcji@centrum.cz

 

Mgr. Jana Svěráková
speciální pedagog
tel. 567 210 589
e-mail: sverakova.spcji@seznam.cz


Okruh klientů zařazených do péče

 • děti s poruchami autistického spektra – dětský autismus, Aspergerův syndrom, další typy PASNabídka činnosti


Rodina:

  • seznámení s metodikou práce s dětmi

  • podpora a pomoc při výchově dítěte, stimulaci jeho vývoje

  • informace o specifických otázkách výchovy

  • metodika strukturovaného učení

  • výcvik specifických dovedností

  • zprostředkování kontaktů s odborníky

  • pomoc při výběru kompenzačních pomůcek (u některých možnost zapůjčení)

  • pomoc při výběru vhodných hraček

  • doporučení pro případ využití alternativních forem komunikace

  • možnost speciálně pedagogického vyšetření dítěte

  • zapůjčení odborné literaturyŠkola :

 • metodická pomoc při začlenění zdravotně postiženého dítěte

  • návštěvy konzultanta ve škole

  • podklady pro rozhodnutí o zařazení dítěte/ žáka do školského zařízení

  • pomoc při zpracování individuálních či speciálně pedagogických plánů

  • informace o legislativě týkající se dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • zapůjčení odborné literatury

Ostatní :

 • semináře pro pedagogy, rodiče i širokou veřejnost

  • pořádání konzultačních skupinek pro rodiče i pedagogy

  • pořádání základního metodického semináře pro začátečníky v problematice PAS

  • zapůjčení odborné literatury a speciálních pomůcek

  • spolupráce s ostatními odborníky – psychology, lékaři, APLA

  • informování o možnostech absolvování kursů, akcích s tematikou autismu

  • další podpora dle individuální potřeby klientaRodičovské skupinky


Schůzky budou organizovány formou určitého workshopu, na němž budeme společně diskutovat a hledat řešení na vaše konkrétní dotazy a situace ze života Vašich dětí. Budete mít možnost buď předem zaslat dotazy, popř. je vznést přímo na místě. Za SPC se budou účastnit psycholožky a spec.pedagogové, kteří se věnují vašim dětem. Konkrétní termíny schůzek na aktuální školní rok najdete v odkazu „NOVINKY“


Zajímavé odkazy :
1. Nově na Vysočině funguje pobočka CENTRA TERAPIE AUTISMU - www.cta.cz
DiS. Marcela Novotná, Na Valech 252, Havlíčkův Brod
tel – 607 985 492
e-mail – marcela.novotna@cta.cz
 
2. Současně bych chtěla všem nabídnout možnost online-poradny pro rodiče i pedagogy pečující o děti s poruchami autistického spektra. Zajišťují ji kolegové z Brna, dotazy zodpovídají přímo speciální pedagogové speciální školy pro děti s PAS. Podrobné informace naleznete na www.vzdelavaniaautismus.cz