Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava
<<<<<

Mateřská škola Mašinka

Od 1.9. 2010 je uvedena do provozu modulární mateřská škola na ulici Demlova 34a (v sousedství základní školy), která navýšila současnou kapacitu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava o 104 míst. Mateřská škola se stala odloučeným pracovištěm Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, Demlova 28. Zde je ředitelství a provozně ekonomický úsek.

Škola má vlastní hřiště a od okolí ji odděluje plot. Půdorys budovy má tvar písmene U. Nevaří se zde, je zde jen výdejna a jídelna. Obědy vaří a jsou dováženy ze školní jídelny při MŠ Demlova 28. V MŠ  pracuje 8 učitelek mateřské školy, 2 pracovnice na úklid a 2 pracovnice na výdej obědů.

Mezi programy, které nová mateřská škola nabízí patří například: práce s keramickou hlínou, logopedická péče vedená logopedickým asistentem, seznamování se základy anglického jazyka formou kroužku (vedeného lektorem), základy práce na počítačích – využití speciálních výukových programů pro děti předškolního věku, využívání interaktivní tabule, hudebně taneční a pohybové aktivity, cvičení dětí na trampolíně, předplavecký výcvik, karnevalové dny, jednodenní poznávací výlety, rozloučení se školáky, dopravní dny, společné využívání zahrady a víceúčelového hřiště s MŠ Demlova, možnost zapůjčení odborné literatury, možnost účastnit se odborných seminářů pro rodiče.