Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Nástup dětí do mateřských škol od 12. dubna 2021

Prosím pozorně čtěte informace uvnitř.

Vážení, 

dle aktuálních informací MŠMT (ze dne 7.4.2021) bude od 12. dubna probíhat výuka na všech našich mateřských školách pro: 

 1. osobní přítomnost dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání, a to v neměnných skupinách nejvýše po 15 dětech
 2. osobní přítomnost dětí v mateřských školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (tj. speciální MŠ nebo speciální třídy MŠ)
 3. osobní přítomnost dětí v MŠ při zdravotnickém zařízení (jedná se o MŠ, kterou zřizuje kraj)

Dále bude umožněna osobní přítomnost na předškolním vzdělávání i dětem mateřské školy, pro které není PV povinné, a to ve své kmenové MŠ, pouze pokud jejich zákonní zástupci jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Nutné je potvrzení zaměstnavatele.

Děti budou rozděleny ve skupinách po 15 dětech. Vzhledem k nutnosti negativního výsledku testování nejsou děti povinny nosit ve třídě ochranu úst. Předškolní děti, které nenastoupí do mateřské školy, musí být řádně omluveny. Vedoucí učitelky jednotlivých mateřských škol budou kontaktovat rodiče dětí a předají konkrétní informace.

Testování na COVID - 19 bude probíhat dle pokynů MŠMT. Testování bude probíhat od pondělí 12. 4. 2021 v šatnách u jednotlivých tříd, a to 2x týdně. Testy Singclean IVD SARS-CoV-2 jsou dodány z distribuce MŠMT. Testy dětí budou prováděny za přítomnosti a dopomoci rodiče a pedagoga. Budou prováděny stěrem z nosní sliznice nebo z krku. Pedagog test vyhodnotí do 15 minut, zaznamená do formuláře a rodič výsledek potvrdí svým podpisem.

Výjimka z testování – děti s pozitivním výsledkem testu na Covid-19 po ukončené karanténě do 90. dne od testování. Je nutné doložit dokladem.

Žádáme Vás o průběžnou kontrolu pokynů na našem webu. Budeme zde zveřejňovat informace MŠMT, které snad ředitelství MŠ a SPC Jihlava obdrží v brzké době.

S přáním pevného zdraví PhDr. Ljubica Váchová Nováková, ředitelka MŠ a SPC Jihlava.

Přidáno 7. 4. 2021, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru