Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Odvolání

Odvolací lhůta: 15 dnů

Podání odvolání

  • Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení.
  • Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy.
  • Odvolání musí být odůvodněné.
  • Ředitel mateřské školy přijme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů příslušnému krajskému úřadu jako odvolacímu orgánu. Na základě těchto náležitostí příslušný krajský úřad přezkoumá odvolání zákonného zástupce a do 30 – ti dnů vydá rozhodnutí.

Žádáme zákonné zástupce, aby případná odvolání zasílali poštou.

Přidáno 8. 4. 2020, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru