Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Odvolání

Odvolací lhůta: 15 dnů

Podání odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení.

Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy.

Odvolání musí být odůvodněné.

Ředitel mateřské školy přijme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů příslušnému krajskému úřadu jako odvolacímu orgánu. Na základě těchto náležitostí příslušný krajský úřad přezkoumá odvolání zákonného zástupce a do 30 – ti dnů vydá rozhodnutí.

Žádáme rodiče, aby odvolání předávali pouze do rukou ředitelky školy PhDr. Ljubici Váchové Novákové nebo do rukou zástupkyně ředitelky Mgr. Jany Rittichové. Za odvolání předaná jiným pracovníkům školy neručíme.

Přidáno 8. 4. 2020, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru