Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava
<<

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt "Kompetence v praxi"
reg. číslo CZ.1.07/1.2.37/01.0007

Doba realizace: od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014


Projekt je spolufinancnován z Evropského sociálního fondu a státního rezpočtu České republiky.

Cíle projektu:

 • Cestou inovativních přístupů v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zvýšit odborné kompetence jejich pedagogů, asistentů pedagoga, rodičů, a tím podpořit odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání.
 • Inovovat a rozšiřovat metody speciálně pedagogické intervence uplatňováním a zlepšováním organizačních forem výuky a vyučovacích metod, jde např. o metody reflexologie, dramaterapie, snoezelen a další.
 • Zvyšovat kompetence formou inovativních metodik - metodických příruček a DVD, která rozvíjí dosud chybějící témata v oboru speciálně pedagogické péče v praxi a jsou inovativním, velmi žádaným metodickým materiálem.
 • Zvyšovat kompetence pedagogů, asistentů pedagoga, dětí, žáků a rodičů účastní na pracovních dílnách, kde se mohou formou přímé intervence seznámit s inovativními metodami a přístupy pomocí cílených zácviků.
 • Využít inovativní přístupy, cílenou instruktáž pedagogů či rodičů pro podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k redukci, rehabilitaci a kompenzaci negativních důsledků zdravotního postižení a tím podpořit maximální integraci a inkluzi těchto dětí. 

Cílová skupina projektu:

 1. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Pedagogové, asistenti pedagoga škol, školských zařízení
 3. Rodiče dětí a žáků se speciálními potřebami

 Klíčové aktivity:

 1. Metodické příručky
 2. Metodická DVD
 3. Terapeutické dílny
 4. Psychologická intervence