Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Platby stravného a školného o letních prázdninách 2016

 

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 3608/28, 586 01 Jihlava

Prázdninový provoz bude zajištěn:

Červenec 2016 - MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava

Srpen 2016 - MŠ Demlova 34a, Jihlava


Přerušení provozu MŠ

ve dnech 4. 7. 2016 – 8. 7. 2016

 

Přerušení provozu MŠ ve dnech

25. 7. 2016 – 5. 8. 2016


Platby stravného a školného o letních prázdninách 2016

Stravné a školné o prázdninách se platí podle počtu přihlášených dnů. Dítě je přihlášeno k prázdninovému provozu až po zaplacení plateb. V případě dodatečného odhlášení se úplata za předškolní vzdělávání nevrací. Přihlásit děti k docházce o letních prázdninách – 1. 7. 2016 až 31. 8. 2016 – je možné ve třídách, a to nejpozději do 15. 4. 2016.

STRAVNÉ

Ceny stravy platné od 1. 9. 2015 – na školní rok 2015/2016

Kategorie dětí do 6 let              Kategorie dětí 7 – 10 let

Přesnídávka                 Kč  8,-    Přesnídávka Kč 8,-

Oběd                           Kč 17,-   Oběd Kč 19,-

Svačina                       Kč  6,-    Svačina Kč 6,-

Pitný režim                   Kč 2,-     Pitný režim Kč 2,-

Celodenní stravování Kč 33,-    Celodenní stravování Kč 35,-

ŠKOLNÉ

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2015/2016 je Kč 500,-.

Cena školného na jeden den v červenci 2016 Kč 26,-

Cena školného na jeden den v srpnu 2016 Kč 22,-


Platby stravného i školného na prázdninový provoz je nutné zaplatit hotově na pokladně MŠ a SPC, Demlova 28 v kanceláři J. Vystrčilové (úřední hodiny denně 7:00 – 8:00 hod.), a to od 9. 5. 2016 - nejpozději do 27. 5. 2016.