Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace,
Demlova 3608/28, 586 01  Jihlava

Prázdninový provoz bude zajištěn:

Červenec a srpen 2018 – na budově MŠ Demlova 28, Jihlava

 


Přerušení provozu MŠ ve dnech 1. 7. 2018 – 22. 7. 2018


Platby stravného a školného o letních prázdninách 2018

Stravné a školné o prázdninách se platí podle počtu přihlášených dnů. Dítě je přihlášeno k prázdninovému provozu až po zaplacení plateb. V případě dodatečného odhlášení se úplata za předškolní vzdělávání nevrací.

Přihlásit děti k docházce o letních prázdninách – 23. 7. 2018 až 31. 8. 2018 – je možné ve třídách, a to nejpozději do 11. 5. 2018.

 

STRAVNÉ

Ceny stravy platné od 1. 9. 2017 – na školní rok  2017/2018

Kategorie dětí do 6 let                     Kategorie dětí  7 – 10 let

Přesnídávka Kč  8,--                          Přesnídávka   Kč  8,--

Oběd          Kč  17,--                           Oběd            Kč  19,--

Svačina        Kč  6,--                           Svačina         Kč  6,--

Pitný režim   Kč  2,--                           Pitný režim     Kč  2,--

Celodenní stravování  Kč 33,--        Celodenní stravování  Kč 35,--

 

ŠKOLNÉ

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 je Kč 550,--.

Cena školného na jeden den v červenci  2018      Kč 27,--

Cena školného na jeden den v srpnu  2018          Kč 24,--

Celý srpen 2018                                                     Kč 550,--

  


Platby stravného i školného na prázdninový provoz se budou

STRHÁVAT JAKO INKASNÍ PLATBA DNE 7. 6. 2018.

(rodiče v bance na povolení k inkasu nic nemění – většina by měla mít měsíční limit alespoň 1.500,- Kč)

Pokud inkasní platba nebude realizována, bude nutné zaplatit hotově na pokladně MŠ a SPC, Demlova 28 v kanceláři Janě Vystrčilové (úřední hodiny denně 7:00 – 8:00 hod.), a to nejpozději do 22. 6. 2018.