Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 2015

Kraj Vysočina se jako jeden ze dvou krajů připojil k programu MŠMT na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. V rámci tohoto projektu se podařilo naší organizaci získat finanční prostředky na pořízení nářadí pro děti v předškolním věku a také na další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti.