Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

POKYNY PRO DĚTI A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K NÁSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PLATNÉ OD 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19

- Vzhledem k situaci s COVID-19 žádáme rodiče o ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ke zdraví všech osob přítomných v MŠ. Sledujte aktuální informace týkající se případných změn na nástěnkách tříd a webu školy.

- Škola se řídí platnými předpisy, zejména dokumentem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ a dále aktuálním zařazením zařízení do rizikové oblasti „SEMAFOR“ MZČR.

- Pobyt dětí v prostorách MŠ JE BEZ ROUŠEK.

- Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží (rýma, kašel, teplota…).

- Při vstupu do budov MŠ bude připravena dezinfekce na ruce.

- Po příchodu dítěte do MŠ a převlečení dítěte v šatně je nutné, aby pedagog dohlédl na řádné umytí rukou před vstupem do třídy.

- Prostory MŠ budou pravidelně uklízeny, větrány a několikrát denně dezinfikována riziková místa dle vnitřních předpisů školy.

- Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání sportovních, kulturních i vzdělávacích aktivit. Konání těchto aktivit není obecně zakázáno.

- Třídy jsou dostatečně vybaveny čistícími, dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem i přiměřeným počtem roušek. V každé MŠ je zřízena karanténní místnost.

- Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Školní jídelna NEBUDE VYDÁVAT OBĚDY DOMŮ do jakýchkoli nádob.

- Na základě doporučení odborné lékařské společnosti se považuje hodnota normální tělesné teploty do 37°C.

- Rodič má POVINNOST NAHLÁSIT PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ NEBO POTVRZENÍ COVID-19 tuto skutečnost do MŠ. Pověřená osoba Vystrčilová Jana. MŠ následně ve spolupráci s KHS zvolí další postup.

___________________________________________________________________________

KONTAKTY

Hlášení případů COVID-19

MŠ A SPC JIHLAVA, DEMLOVA 28: 

              jídelna.demlova28@seznam.cz                                                                                             

              Ing. Jana Vystrčilová– tel. 721 582 415

 

Další informace:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA: 

kamila.hodacova@khsjih.cz

SEMAFOR - Aktuální epidemiologická situace: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr/

SEMAFOR - Přehled opatření při konkrétním zařazení: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf

Přidáno 28. 8. 2020, autor: Hana Vařejková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru