Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Nová mateřská škola

Od 1.9. 2010 byla nově uvedena do provozu modulární mateřská škola na ulici Demlova 34a (v sousedství základní školy), která navýšila současnou kapacitu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava o 104 míst. Mateřská škola je odloučeným pracovištěm Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28.

Nová škola mát vlastní hřiště a od okolí ji odděluje plot. Půdorys budovy mát tvar písmene U. Nevaří se zda, je zde pouze výdejna a jídelna. V MŠ pracuje 8 učitelek mateřské školy, 2 pracovnice na úklid a 2 pracovnice na výdej obědů.

Mezi programy, které nová mateřská škola nabízí patří například: práce s keramickou hlínou, logopedická péče vedená logopedickým asistentem, seznamování se základy anglického jazyka formou kroužku (vedeného lektorem), základy práce na počítačích – využití speciálních výukových programů pro děti předškolního věku, využívání interaktivní tabule, hudebně taneční a pohybové aktivity, cvičení dětí na trampolíně, předplavecký výcvik, karnevalové dny, jednodenní poznávací výlety, rozloučení se školáky, dopravní dny, společné využívání zahrady a víceúčelového hřiště s MŠ Demlova, možnost zapůjčení odborné literatury, možnost účastnit se odborných seminářů pro rodiče.