Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Projekty 2007

Projekt - „SPC Jihlava – Integrace pro všechny“

Strukturální fondy EU

Společný regionální operační systém
Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Oblast pomoci - Infrastruktura sociální a veřejného zdraví 

Využití strukturálních fondů a jeho čerpání byla  pro naše zařízení výzvou, jak poskytovat péči častěji a pravidelněji a zejména v  kvalitních a optimálních podmínkách. 

Radujeme se, máme novou budovu  a nové prostředí, jasně, krátce a výstižně - „Speciálně pedagogické centrum – Integrace pro všechny“

Rok 2007 byl tedy pro nás významný rok, kdy jsme se úspěšně zapojili do investičního projektu a vybudovali jsme  speciálně pedagogické centrum v Jihlavě. Jedná se o výstavbu poradenského pracoviště, které zajišťuje komplexní péči klientům s jakýmkoliv postižením a pokrývá všechny okresy kraje Vysočina. Výrazný  je vliv projektu na prostorové podmínky, kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Pracovny odborníků jsou vysoce funkční, variabilní a  architektonicky řešeny tak, aby se zde mohla vykonávat psychologická, surdopedická, logopedická, somatopedická, tyflopedická, dramaterapeutická, psychopedická intervence u klientů a vysoce náročná intervence u klientů s poruchami autistického spektra. Poskytované služby jsou kvalitní, přesně koordinované a splňují nejpřísnější kritéria. V rámci projektu vzniklo také pracovní místo a klientům je nabízeno také sociální poradenství. 

Přínosy projektu

Rozšíření nabídky služeb – sociální poradenství a systematické zaměřování na profesní orientaci klientů, rozšíření klientely, rozšíření nabídky speciálně pedagogických terapií, rozšíření nabídky poradenských a konzultačních aktivit směrem k zákonným zástupcům, pedagogům a k veřejnosti, vytvoření pracovního místa.