Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Nabídka služeb

Využíváme individuálních, frontálních i skupinových činností, děti mají dostatek prostoru pro hru, experimentování, vlastní aktivitu.

Pravidelně jsou také nabízeny činnosti jako:

 • Keramika, práce s keramickou hlínou
 • Speciální cvičení a terapie provádějí pracovníci speciálně pedagogického centra a terapeuti
 • Logopedická prevence
 • Předškoláček
 • Hudebně – taneční dílna „Zpívanko“
 • Rozloučení se školáky
 • Časopis „Klokánek“
 • Vánoční soutěž „O nejkrásnější vánoční stromeček“ - ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy.
 • Karnevalové dny, barevné dny
 • Den otevřených dveří
 • Spolupráce se základními školami a se základní školou speciální
 • Školky v přírodě
 • Spaní ve školce
 • Návštěvy divadelních představení a výstav
 • Poznávací výlety a exkurze
 • Logopedie ve školce pod vedením Bc. Jitky Kubelové, Mgr. Naděždy Grznárové, Mgr. Hany Doležalové a Mgr. Martiny Křivkové a má přímou vazbu na vzdělávací proces
 • Polytechnické vzdělávání, které rozvíjí technické myšlení, vědecké bádání, předmatematické představy, praktické volné tvoření a seznámení s pracovním nářadím
 • Fyzioterapie dětí s poruchami pohybového systému a jeho vývoje (často při vadném držení těla, neurologických poruchách). Fyzioterapeutka provádí také diagnostiku poruch vycházející z lékařské dokumentace dítěte.

Poměr mezi spontánními i řízenými činnostmi je vyvážený. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru