Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Režim nástupu dětí do mateřské školy po návratu ze zahraničí

Prosím pozorně čtěte informace uvnitř!

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ (I POVINNOST ZAMĚSTNANCŮ) INFORMOVAT MŠ A SPC JIHLAVA O SVÝCH CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ V POSLEDNÍCH 14 DNECH do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin.

Z toho plyne povinnost zaměstnavatele zamezit vstupu dětem (zaměstnancům), kteří se vrátili ze zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním RT-PCR nebo antigenním testem na veřejném odběrovém místě nebo jinými skutečnostmi (očkování, prodělání nemoci). Země dle aktuální míry rizika nákazy – stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR.

DĚTI PO DOVRŠENÍ 6 LET – stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (zaměstnance).

DĚTI DO 6 LET – mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

MŠMT: Informace pro školy a školská zařízení platná od 9.7.2021

MZ: Ochranná opatření platná od 9.7.2021

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Č. j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Přidáno 16. 7. 2021, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru