Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Jihlava, příspěvková organizace

Demlova 3608/28, 586 01 Jihlava

IČO: 63438933 www.msdemlova.cz

 

nabízí konzultační seminář na téma


Dítě s  „Dětským autismem“Termín konání

úterý – 29. srpna 2017

čas – 9.00 – 13.00 hod. (prezence od 8.30 hod.)

lektor – Mgr. Ilona Dohnalová

Místo konání

Budova MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 – multifunkční pracovna (u trampoliny)


Cílová skupina

Rodiče, asistenti a pedagogové dětí s PAS, další zájemci


Upozornění – v případě nedostatečné naplněnosti semináře si vyhrazujeme právo zrušení

(minimální počet účastníků 15, maximální 30 účastníků)


Cena bezplatně – v rámci činnosti SPC


Obsah

  • základní informace k psychologickým otázkám autismu, k metodice strukturovaného učení, pedagogické intervenci, ukázka konkrétních pomůcek

  • pozn. – jedná se skutečně jen o základní informaci – v průběhu další práce s dítětem nutno absolvovat akreditovaný program (pozor – kdo absolvoval seminář v předchozích termínech, tak upozorňuji, že obsah je stejný, nejedná se o pokračování – je určen pro pečující osoby u nově diagnostikovaných dětí)Přihlášky – viz. návratka – nejlépe e-mailem (dohnalova.spcji@centrum.cz) nebo tel. 567 570 048 (pozor – 4.7.16- 22.8.17 bude nedostupný) nebo poštou na adresu SPC

  • přijetí návratky Vám bude potvrzeno (teprve poté je vaše účast akceptována)

  • nepřihlášení účastníci nebudou vpuštěni


Těším se na další spolupráci Mgr. Ilona Dohnalová

                             Koordinátor pro Kraj Vysočina
Návratka k semináři konanému dne 29. srpna 2017

Příjmení a jméno (popř. titul)

..................………………………...……………. pedagog/ rodič

Bydliště (u rodičů):

…………………….................................................................................

Název školy a její adresa (vyúplní pouze pedagogové)

................................................……………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Tel. číslo ……………………………...………..

e-mail ………………………………….......…..