Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Mateřská  škola a speciálně pedagogické centrum Jihlava

Demlova 28, 586 01, tel.: 567 570 048, e-mail: spc.jihlava@centrum.cz

 

V rámci péče našeho SPC o děti s poruchami autistického spektra pořádáme

Setkání pro  asistenty pedagoga

Út – 5. prosince 2017
Út – 6. února 2018
Út – 3. dubna 2018
Út – 5. června 2018

Obsah - schůzky budou organizovány formou určitého workshopu, na němž budeme společně diskutovat a hledat řešení na vaše konkrétní dotazy a situace ze škol současně si asistenti navzájem vymění zkušenosti. Budete mít možnost buď předem zaslat dotazy, popř. je vznést přímo na místě

Účastníci za SPC - psycholožky, speciální pedagogové pracující s dětmi s PAS

KDE - budova MŠ a SPC, v pracovně u trampoliny.

Časový rámec - 15.00 – 17.00 hod.

  • pakliže nebudou zodpovězeny všechny dotazy, budeme je řešit na dalším setkání (popř.individuálně)

I nadále máte všichni možnost sjednat si individuální konzultaci v SPC, pokud řešíte obtíže, které nechcete ventilovat před více lidmi.

za tým SPC

Mgr. Ilona Dohnalová – koordinátor pro autismus