Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Mateřská  škola a speciálně pedagogické centrum Jihlava

Demlova 28, 586 01, tel.: 567 570 048, e-mail: spc.jihlava@centrum.cz

 

V rámci péče našeho SPC o děti s poruchami autistického spektra pořádáme


SETKÁNÍ PRO ASISTENTY PEDAGOGA


Út - 1. listopadu 2016 - klienti s těžkou symptomatikou

Út - 3. ledna 2017 - klienti zdatnější (vysocefunkční, Asper. synd.)

Ut - 7. března 2017 - klienti s těžkou symptomatikou

Út - 2. května 2017 - klienti zdatnější (vysocefunkční, Asper. synd.)


OBSAH

- schůzky budou organizovány formou určitého workshopu, na němž budeme společně diskutovat a hledat řešení na vaše konkrétní dotazy a situace ze škol, současně si asistenti navzájem vymění zkušenosti. Budete mít možnost buď předem zaslat dotazy, popř. je vznést přímo na místě


ÚČASTNÍCI ZA SPC

- psycholožky, speciální pedagogové pracující s dětmi s PAS


KDE

- budova MŠ a SPC, v pracovně u trampolíny


ČASOVÝ RÁMEC

- 15:00 - 17:00 hodin

- pakliže nebudou zodpovězeny všechny dotazy, budeme je řešit na dalším setkání (popř. individuálně)


I nadále máte všichni možnost sjednat si individuální konzultaci v SPC, pokud řešíte obtíže, které nechcete ventilovat před více lidmi.


                                                                za tým SPC

                                         Mgr. Ilona Dohnalová - koordinátor pro autismus

DSCN0805
DSCN0805