Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum
Jihlava, příspěvková organizace
Demlova 28, 586 01, tel.: 567 570 041, e-mail: smsji@seznam.cz
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace, 
Demlova 28 (MŠ Demlova 28, MŠ Demlova 34 a MŠ Na Stoupách 3) na školní rok 2017/2018
Číslo registrační Přijat/á
A-49 Přijat/á
A-33 Přijat/á
A-48 Přijat/á
B-11 Přijat/á
A-45 Přijat/á
B-23 Přijat/á
B-25 Přijat/á
A-17 Přijat/á
A-12 Přijat/á
A-13 Přijat/á
B-21 Přijat/á
B-28 Přijat/á
A-29 Přijat/á
A-51 Přijat/á
C-19 Přijat/á
A-10 Přijat/á
A-38 Přijat/á
A-9 Přijat/á
A-44 Přijat/á
B-17 Přijat/á
A-37 Přijat/á
A-31 Přijat/á
B-29 Přijat/á
B-20 Přijat/á
B-13 Přijat/á
A-14 Přijat/á
A-2 Přijat/á
A-56 Přijat/á
A-21 Přijat/á
A-16 Přijat/á
B-6 Přijat/á
A-25 Přijat/á
B-14 Přijat/á
A-18 Přijat/á
C-3 Přijat/á
A-39 Přijat/á
A-30 Přijat/á
B-18 Přijat/á
C-24 Přijat/á
A-42 Přijat/á
A-54 Přijat/á
A-4 Přijat/á
A-26 Přijat/á
A-34 Přijat/á
B-19 Přijat/á
C-16 Přijat/á
A-3 Přijat/á
A-22 Přijat/á
A-11 Přijat/á
A-28 Přijat/á
C-7 Přijat/á
C-8 Přijat/á
B-8 Přijat/á
C-23 Přijat/á
C-2 Přijat/á
B-22 Přijat/á
A-41 Přijat/á
A-35 Přijat/á
C-17 Přijat/á
A-23 Přijat/á
B-5 Přijat/á
B-10 Přijat/á
A-7 Přijat/á
A-32 Přijat/á
C-22 Přijat/á
A-5 Přijat/á
A-1 Přijat/á
C-12 Přijat/á
C-14 Přijat/á
B-26 Přijat/á
C-6 Přijat/á
C-21 Přijat/á
A-50 Přijat/á
B-16 Přijat/á
A-47 Přijat/á
B-3 Přijat/á
B-1 Přijat/á
A-19 Přijat/á
A-58 Přijat/á
C-20 Přijat/á
A-20 Přijat/á
A-36 Přijat/á
A-24 Přijat/á
Vyvěšeno dne 15.5.2017. Tento seznam bude vyvěšen po dobu 15 dní.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Ředitelka školy
PhDr. Ljubica Váchová Nováková