Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava
<<< 
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum
Jihlava, příspěvková organizace
Demlova 28, 586 01, tel.: 567 570 041, e-mail: smsji@seznam.cz


Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace,
Demlova 28 (MŠ Demlova 28, MŠ Demlova 34 a MŠ Na Stoupách 3) na školní rok 2018/2019


Číslo registrační Přijat/á
A-1 Přijat/á
A-10 Přijat/á
A-11 Přijat/á
A-13 Přijat/á
A-14 Přijat/á
A-15 Přijat/á
A-17 Přijat/á
A-18 Přijat/á
A-19 Přijat/á
A-2 Přijat/á
A-20 Přijat/á
A-21 Přijat/á
A-22 Přijat/á
A-24 Přijat/á
A-25 Přijat/á
A-27 Přijat/á
A-28 Přijat/á
A-29 Přijat/á
A-3 Přijat/á
A-30 Přijat/á
A-31 Přijat/á
A-32 Přijat/á
A-33 Přijat/á
A-34 Přijat/á
A-35 Přijat/á
A-36 Přijat/á
A-38 Přijat/á
A-4 Přijat/á
A-40 Přijat/á
A-42 Přijat/á
A-43 Přijat/á
A-44 Přijat/á
A-45 Přijat/á
A-47 Přijat/á
A-48 Přijat/á
A-49 Přijat/á
A-50 Přijat/á
A-52 Přijat/á
A-53 Přijat/á
A-54 Přijat/á
A-6 Přijat/á
A-7 Přijat/á
A-8 Přijat/á
A-9 Přijat/á
B-10 Přijat/á
B-11 Přijat/á
B-13 Přijat/á
B-18 Přijat/á
B-19 Přijat/á
B-2 Přijat/á
B-20 Přijat/á
B-22 Přijat/á
B-25 Přijat/á
B-26 Přijat/á
B-29 Přijat/á
B-3 Přijat/á
B-30 Přijat/á
B-31 Přijat/á
B-32 Přijat/á
B-33 Přijat/á
B-34 Přijat/á
B-36 Přijat/á
B-39 Přijat/á
B-40 Přijat/á
B-6 Přijat/á
B-8 Přijat/á
C-1 Přijat/á
C-11 Přijat/á
C-12 Přijat/á
C-13 Přijat/á
C-14 Přijat/á
C-15 Přijat/á
C-16 Přijat/á
C-17 Přijat/á
C-18 Přijat/á
C-20 Přijat/á
C-22 Přijat/á
C-24 Přijat/á
C-25 Přijat/á
C-26 Přijat/á
C-28 Přijat/á
C-30 Přijat/á
C-32 Přijat/á
C-34 Přijat/á
C-35 Přijat/á
C-36 Přijat/á
C-37 Přijat/á
C-4 Přijat/á
C-6 Přijat/á
C-7 Přijat/á
C-9 Přijat/á


Vyvěšeno dne 10.5.2018. Tento seznam bude vyvěšen po dobu 15 dní.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Ředitelka školy
PhDr. Ljubica Váchová Nováková