Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Slavnostní ukončení realizace projektu SPC Jihlava - Evropské trendy ve vzdělávání

Dne 21. února proběhlo v prostorách MŠ a SPC Jihlava za přítomnosti zástupců statutárního města Jihlavy, Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalších insitucí z Kraje Vysočina ohlédnutí za třemi lety realizace projektu SPC Jihlava - Evropské trendy ve vzdělávání.

Ředitelka MŠ a SPC a hlavní manažerka projektu PhDr. Ljubica Váchová Nováková zhodnotila splnění záměru a cílů projektu, zapojení cílových skupin a rozšíření inovativních metod práce s postiženými dětmi mezi pedagogy v kraji. Vyzdvihla především práci projektového týmu a také podporu od zřizovatele, která umožnila bezproblémovou realizaci aktivit.

Poté promluvil náměstek primátora PaeDr. Ing. Rudolf Chloupek, který poděkoval projektovému týmu za úsilí a popřál mnoho úspěchů při realizaci nových projektů, které navazují na ukončený projekt a rozvíjejí metody a znalosti práce s dětmi se zdravotním postižením.