Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Stravování

Plnohodnotná a vyvážená strava je dětem poskytována školní jídelnou. Vedoucí školní jídelny společně s vedoucí kuchyně sestavují jídelníček, kde postupují dle zásad a doporučení týkající se správné a zdravé výživy dětí předškolního věku. Pravidelně se účastní odborných seminářů a doplňují si znalosti. Jsou dodržovány vhodné intervaly mezi jednotlivými pokrmy. Samozřejmostí je pitný režim zajištěný během celého dne formou podávání balené kojenecké pitné vody s možností bezproblémového ovládání dítětem. Vycházíme vstříc dětem se speciálními požadavky na stravování (potravinové alergie). Dětem s tělesným postižením je jídlo  upravováno dle potřeby (např.drobné krájení), využívají speciální hrnky. Děti nejsou do jídla nuceni, ale vhodnou motivací se snažíme, aby každé jídlo ochutnaly. Nádobí, které používáme ke stolování odpovídá věku dítěte a platným hygienickým normám. Vybavení kuchyně je dobré, provádíme výměnu nádobí, máme nerezové pulty, kvalitní pečící trouby, víceúčelový robot a konvektomat. Moderní kuchyňské linky jsou ve všech přípravnách jídla a jejich součástí jsou i myčky na nádobí. Jídlo je na talíře připravováno a podáváno v jednotlivých přípravnách kuchařkami.

   

Stravné na školní rok 2014/2015


Platba stravného - vždy do 15. dne v předcházejícím měsíci

  1. inkasem ze sporožirového účtu České spořitelny na SBÚ č. ú. 0100350411/0800

  2. Od 15. 10. 2014 se slučují platby stravného a školného - obě platby budou inkasovány na sběrný účet mateřské školy 100350411/0800 jednou sumou.

Zálohy na stravné – ceník: Strávníci do 6 let Strávníci 7 – 10 let
přesnídávka 8,- Kč 8,- Kč
oběd 17,- Kč 19,- Kč
svačina 6,- Kč 6,- Kč
pitný režim 2,- Kč 2,- Kč
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) 590,- Kč 630,- Kč
celodenní docházka (s odpolední svačinou) 702,- Kč 760,- Kč
přesnídávka - pouze u dětí těžce ZP 220,- Kč 220,- Kč


Objednávka stravování a odhlašování

___________________________________________________________________________

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce dítěte prostřednictvím třídních učitelek do 14:00 hodin na následující varný den.

Platí pro všechny pracoviště MŠ a SPC Jihlava.

___________________________________________________________________________

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 10.20h do 10.45h v jídelně mateřské školy Demlova 28 nebo přímo ve výdejnách odloučených MŠ – Demlova 34a  a Na Stoupách 3. Na Další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit (dle zákona není nárok na dotovanou stravu). Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje.

 

Kontakt na vedoucí školní jídelny:

-          email: jídelna.demlova28@seznam.cz

-          tel.: 567 570 043 (vedoucí ŠJ), 567 570 052 (platby)