Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Čmeldové

Počet dětí ve třídě: 26     

Telefon: 567 307 276

email: smsstoupy@seznam.cz   

Pedagogické vedeni:     Ing. Ivana Fišerová – učitelka

                                     Marie Čechová – učitelka 

Obě třídy MŠ Pohádka jsou pro děti tělesně, smyslově i duševně zdravé, rozdělené podle věku. Broučci – předškolní a starší děti, Čmeldové – mladší děti. Orientace tříd směřuje dle vlastní vize zaměřené na environmentální výchovu a je uvedena jako   příloha ŠVP „Podej mi ruku“. Třídy úzce spolupracují se ZŠ Křížova – využívají prostory jejich tělocvičny, společně pořádají sportovní den a výměnné dopolední programy ve třídách, navštěvují se na divadelních představeních a besídkách.

     Logopedickou prevenci u dětí v obou třídách zajišťují formou skupinových logopedických chvilek logopedické asistentky paní uč. Čermáková a p. uč. Mašitová. Pro předškoláky a děti s menší potřebou spánku vede p. uč. Čechová pracovní dílnu „ Šikovné ruce“. Dvakrát ročně děti navštěvují Domov pro seniory „Stříbrné terasy“ v rámci jarního a zimního vystoupení. Probíhá zde seznamování s cizím jazykem – angličtinou, ve spolupráci s externí pracovnicí Mgr. Jolanou Kružíkovou.

     Pravidelně obě třídy využívají programů MŠ Demlova – saunování, trampoterapie, zumbu, kurz plavání a aktivně se zapojují do kulturních a vzdělávacích akcí. Pro rodiče pořádáme společná odpoledne rodičů s dětmi s výtvarným tvořením.