Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Veřejný zadavatel Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky speciálně pedagogických pomůcek a vybavení pro snoezelen

Datum uveřejnění: 29. 3. 2012

Datum předložení nabídek: do 16. 4. 2012 do 10:00 hodin

přesné znění zadávací dokumentace naleznete v sekci Dokumenty ke stažení