Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Čmeldové

Telefon: 567 307 276
 
Pedagogické vedení: Marie Čechová – učitelka                                          

                                            Ing. Ivana Fišerová – učitelka

Počet dětí ve třídě: 21

Třída „Čmeláčků“ je pro většinu dětí prvním setkáním s kolektivem, protože jsme malí 3-4letí „špunti“. A proto je pro nás velkým zážitkem a poznáním vše, co kolektiv skýtá.

Citlivý přístup učitelek ke každému dítěti a jejich pedagogický styl je založen na respektování individuálních potřeb dětí a na vytvoření bezpečného „domácího“ prostředí. Paní učitelky praktikují hry a činnosti podporující správný řečový vývoj a komunikační dovednosti dětí. Pravidelně dětem zajišťují logopedickou prevenci za využití muzikoterapie, dechových a psychomotorických cvičení. Ve třídě dbají na dostatek pohybových aktivit přiměřených věku a schopnostem dětí, motivují děti k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Paní učitelky usilují o budování a podporování pozitivních sociálních vztahů mezi dětmi a vedou je k úctě a lásce k přírodě a všemu živému.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru