Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Liščata

tel.: 565 599 271

Pedagogické vedení:

Bc. Vendula Boučková – vedoucí učitelka (tel.:565 599 270)

Tereza Vrtalová - učitelka

Denisa Říhová - učitelka

Počet dětí ve třídě: 24

Charakteristika třídy:

Do třídy Liščat jsou zařazeny přednostně děti, které využívají internátní provoz. 

Skupina dětí je zde věkově smíšená, aby se děti naučily vycházet nejen s vrstevníky, ale i s dětmi mladšími a staršími a osvojily si tak správné sociální návyky. 

Ve třídě společně vytváříme přátelskou atmosféru bez her podporujících soutěživost a rivalitu mezi dětmi. Dbáme na rozvoj vzájemného respektu a rozvoj klíčových kompetencí. V průběhu roku budeme navštěvovat mnoho kulturních akcí v našem městě a získávat tak základní znalosti například o lidových tradicích. Při našich malých i velkých výletech do okolí poznáme přírodu a její tajemství.

V polytechnické dílně se naučíme pracovat s nářadím a keramickou hlínou. 

Hlavním cílem naší práce je dítě, které je ve školce spokojené a těší se na nás i na ostatní kamarády.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru