Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Hvězdičky a Rybičky

Telefon: 567 570 059

Rybičky

Pedagogické vedení: Mgr. Kristýna Grubauerová - učitelka

                                              Olga Javůrková - učitelka

Počet dětí ve třídě: 14

Hvězdičky

Pedagogické vedení: Monika Vašková - učitelka

                                              Nikola Brodská DiS. - učitelka

                                               Ing. Hana Picková - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 13

Jedná se o třídy mj. pro děti se speciálními potřebami. Rybičky a Hvězdičky jsou určeny zejména dětem s narušenou komunikační schopností (vady řeči), ale i děti se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, poruchami chování, kombinovaným postižením a děti s poruchami autistického spektra.

 Při vzdělávacích činnostech s dětmi se zaměřujeme prostřednictvím skupinové logopedické péče a individuální logopedické péče na zmírnění nebo odstranění narušených komunikačních schopností dětí, poruch komunikace, jazykových a řečových poruch.. Při nich využíváme mnoho didaktických, logopedických a jiných pomůcek. Logopedickou intervenci kombinujeme s různými metodami zaměřenými na celkový vývoj dítěte, mimo jiné i grafomotoriky.

Třídy dále využívají různé alternativní programy, např. herní terapii, arteterapii, trampoterapii, hydroterapii, saunování, snoezelen, keramiku, apod.

Důraz klademe i na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí první třídy ZŠ.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru