Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Kuřátka

Telefon: 567 570 058

Pedagogické vedení: Drahoslava Břízová – vedoucí učitelka

                                               Bc. Jana Straková – učitelka, koordinátor ŠVP

Počet dětí ve třídě: 24

Jedná se o heterogenní třídu, ve které jsou integrované děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třída letos začíná opět projekt Evropské unie s názvem: “BIG“, zaměřením třídy se tak spontánně i cíleně stává seznamování s německým jazykem. Díky partnerství s rakouskou  MŠ v obci Japons, mají možnost se obě školky vzájemně navštěvovat.  Pedagogický tým dvou českých učitelek je 1x týdně posílen o projektovou německy mluvící externí lektorku M. Hermanovou, která je formou  básniček, písniček, her a příběhů učí německému jazyku

Třída využívá programů: rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramiky, seznamování se s cizím jazykem - angličtinou.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru