Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Motýlci

Telefon: 567 570 055

Pedagogické vedení: Bc. Edita Melicharová – učitelka, Radka Berková – učitelka 

Počet dětí ve třídě: 24

Třída Motýlků je heterogenní třídou pro děti ve věku od 3-7 let. Aktivně se zapojujeme do kulturních a vzdělávacích akcí (návštěva divadel, muzea, výstav a knihoven). Využíváme i další nabídky sportovních a vzdělávacích aktivit - sportovní kurzy a spolupráce se ZŠ Březinova a Demlova. Děti pracují s keramickou hlínou, nabízíme jim rozmanité činnosti, které vedou k rozvoji polytechnické výchovy (práce s různými materiály, modelování a konstruktivní činnosti). Navštěvujeme trampolínu, saunu i jiné programy naší školky. Pro předškoláky s menší potřebou spánku zařazujeme místo poobědního klidu přípravu na vstup do ZŠ (grafomotorika,logopedické chvilky, výtvarné a pracovní činnosti). Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým zdravotním postižením. Logopedickou prevenci u nás zajišťuje Bc. Jitka Kubelová. Spolupráci s rodiči prohlubujeme prostřednictvím třídních schůzek, tvořivých dnů a aktivit s rodiči a dětmi.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru