Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Broučci

Telefon: 567 307 276

Pedagogické vedení: Jana Čermáková – vedoucí učitelka

                                              Bc. Zuzana Mašitová – učitelka                                           

Počet dětí ve třídě: 25

Třídy Mateřské školy Pohádka jsou rozdělené podle věku. Broučci – předškolní a starší děti, Čmeldové – mladší děti. Orientace tříd směřuje dle vlastní vize zaměřené na environmentální výchovu a je uvedena jako příloha Školního vzdělávacího programu „Podej mi ruku“. Třídy úzce spolupracují se ZŠ Křížova – využívají prostory jejich tělocvičny, společně pořádají sportovní den a výměnné dopolední programy ve třídách, navštěvují se na divadelních představeních a besídkách.

Logopedickou prevenci u dětí v obou třídách zajišťují formou skupinových logopedických chvilek logopedické asistentky paní učitelka Čermáková a paní učitelka Mašitová. Pro předškoláky a děti s menší potřebou spánku vede paní učitelka Čechová pracovní dílnu „ Šikovné ruce“. Pravidelně obě třídy využívají programů Mateřské školy Demlova 28 – saunování, trampoterapie, cha-cha box a aktivně se zapojují do kulturních a vzdělávacích akcí. Pro rodiče pořádáme společná odpoledne rodičů s dětmi s výtvarným tvořením.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru