Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Stravování

Dětem v Mateřské škole Pohádka, Na Stoupách 3 je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Přesnídávky, svačiny, oběd a pitný režim jsou zajišťovány ze školní jídelny při Střední škole obchodu a služeb Jihlava se sídlem Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, školní jídelna Na Stoupách 3. Stravování dětí se řídí především vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování. Dle této vyhlášky jsou děti rozděleny podle dosaženého věku v příslušném školním roce do věkových skupin strávníků do 6 let a 7 – 10 let. Zákon stanoví i výživové normy pro věkové kategorie, které musí jídelna dodržovat.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny Na Stoupách 3 po předchozí konzultaci s pracovnicí mateřské školy. Postupují dle zásad a doporučení týkající se správné a zdravé výživy dětí předškolního věku – pestrá strava s dostatkem ovoce a zeleniny.

Podrobnosti jsou součástí „Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a „Vnitřní směrnice o školním stravování“. Zákonní zástupci jsou dále seznámeni i se „Školním vzdělávacím programem“, kde jsou také uvedeny další informace.

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce dítěte prostřednictvím třídních učitelek do 14:00 hodin na následující varný den.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 10:20 do 10:45. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit (dle zákona není nárok na dotovanou stravu). Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje.

Vedoucí jídelny: Vomelová Ludmila

Vedoucí kuchařka: Nosková Zdenka

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ukládá povinnost stravovacím provozům uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014. Alergeny se rozumí potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011. Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).


Způsoby informování v naší školní jídelně

  1. vyvěšením seznamu alergenů
  2. uvedením přímo v jídelníčku
  3. bližší informace předaná na osobní vyžádání vedoucí ŠJ
  4. umístění na webových stránkách školy: ZDE

Aktuální týden (14.9.2020 - 20.9.2020) tisk

14. 9. 2020, pondělí

Snídaně jablečno-hruškové pyré, piškoty, mléko
Polévka hráškový krém (6, 7)
Hlavní chod španělský ptáček, housk. knedlík, čaj (1a, 3, 7, 10)
Svačina rohlík sójový, pomazánkové máslo šunkové, ovoce, čaj (7)

15. 9. 2020, úterý

Snídaně chléb, pomazánka sýrová, zelenina, kakao (6, 7)
Polévka hovězí s drobením (1a, 9)
Hlavní chod kuřecí plátek na kari, rýže, zelenina, čaj (6, 7)
Svačina rohlík, máslo, džem, ovoce, čaj (7)

16. 9. 2020, středa

Snídaně jogurt bílý, rýžový chlebíček, ovoce, čaj (7)
Polévka uzená s bramborem a kroupami (1a, 9)
Hlavní chod pečený losos, brambor, vař. brokolice, čaj (4, 7, 9, 10)
Svačina chléb, pomazánka tvarohová s vejci, zelenina, ovocné mléko (3, 7)
Svačina chléb, pomazánka tvarohová s vejci, zelenina, ovocné mléko (3, 7)

17. 9. 2020, čtvrtek

Snídaně chléb, pomazánka kuřecí s kapií, zelenina, čaj (7, 10)
Polévka kmínová s vejcem (1a, 7, 9)
Hlavní chod halušky s uzeným masem a zelím, čaj (1a, 12)
Svačina rohlík, máslo, ovoce, kakao (6, 7)

18. 9. 2020, pátek

Snídaně krekr, pomazánka z rybího filé, ovoce, čaj (7)
Polévka čočková (6)
Hlavní chod zapečené brambory se sýrem, vařená mrkev s hráškem, jogurt, čaj (7)
Svačina loupáček, ovoce, čaj (7)


Příští týden (21.9.2020 - 27.9.2020) tisk

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru