Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Praxe pro studenty

Součástí naší činnosti jsou také spolupráce se středními a vysokými školami, univerzitami a dalšími organizacemi pro podporu zajišťování kvalitního vzdělávání v oboru předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga. Náplň praxí se řídí standardy praxí, zadáním konkrétních praxí a rámcovými smlouvami uzavřenými s jednotlivými fakultami.

Příkladem náplně praxí jsou: seznámení s chodem zařízení, přímá zkušenost s dětmi v rámci předškolního vzdělávání, náslechy ve třídách dle §16 odst. 9 ŠZ, asistentské činnosti.

Pro studenty oborů speciální pedagogiky a psychologie pak praxe v psychodiagnostice, náslechy vyšetření (psychologických, speciálně pedagogických), náslechy intervencí, komunikace se speciálními pedagogy a psychology.

Žádosti o vykonání praxe zasílejte, prosím, emailem na níže uvedené adresy koordinátorů praxe za MŠ a SPC Jihlava – podle Vašeho studijního oboru:

Vysoké školy a univerzity

(garantem vysokoškolských praxí je Mgr. Zuzana Marečková Kloudová)

Střední školy (předškolní pedagogika aj.):

Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga:

Ve svém emailu, prosím, uveďte: 

  • název školy (u VŠ včetně fakulty)
  • obor studia
  • rozsah praxe (počet požadovaných dnů nebo hodin)
  • kód praxe
  • telefonní kontakt (pro možnost operativní domluvy)

Na váš email vám odpovíme zpravidla do 14-ti dnů. 

Přidáno 20. 9. 2022, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru