Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Zápis

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava pro školní rok 2024/2025

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let
 • dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok
 • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025, stanovená ředitelkou školy:

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2021.
 2. Děti bez trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2021.
 3. Děti podle věku - budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 1. 2022.
 4. Děti podle věku - k celodenní docházce budou přijímány děti bez trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 1. 2022.
 5. Ostatní děti podle věku – budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. až 4.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Naše spádové školské obvody:

Do našich spádových MŠ budou dle kritérií přednostně přijímány děti (podle věku sestupně) s místem trvalého pobytu v těchto školských obvodech (ulicích):

Dělnická, Demlova, Družstevní, Gorkého, Helenínská, Chelčického, Chodská, Lesní 2945/3 a 2946/5, Na Člunku, Na Dolech, Na Kalvárii, Na Samotě, Na Stoupách, Nad Řekou, náměstí Svobody, Okružní, Purkyňova, Rokycanova, Srázná, Stará cesta, Stavbařů, Třebízského, U Břízek, Úvoz.

Děti z jiných školských obvodů budou přednostně přijímány do svých spádových MŠ.

Naše mateřské školy (odloučená pracoviště)

 • Mateřská škola Demlova 28
 • Mateřská škola Demlova 34a (Mašinka)
 • Mateřská škola Na Stoupách 3 (Pohádka)
 • Mateřská škola Na Dolech 111 (Bystrouška)
 • Mateřská škola Rantířovská 2a (Sluníčko)

Zápis nebude probíhat do MŠ Na Dolech 111 (Bystrouška) a do MŠ Rantířovská 2a (Sluníčko). Jedná se o odloučená pracoviště MŠ určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců společnosti Bosch Powertrain s.r.o. Jihlava a dětí zaměstnanců Sociálního centra Kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava.

Přijímací řízení

Zápis bude probíhat kombinovanou formou, a to elektronicky a osobně (fyzicky) v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, Jihlava.

Fáze 1: Vydávání žádostí 8. 4. 2024 - 2. 5. 2024

Fáze 2: Sběr vyplněných žádostí v MŠ 6. 5. - 7. 5. 2024

Fáze 3: Vyhodnocování žádostí

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru