Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Vize organizace

V Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvkové organizaci, jsme společně vytvořili několik bodů, které budou stěžejní pro rozvoj organizace v následujících letech. Tyto oblasti společně vytvářejí představu o tom, jaká by měla být naše organizace v budoucnosti. Vize jsou určitým závazkem a inspirací pro současné i budoucí zaměstnance. Na naplňování těchto hodnot se spolupodílejí také rodiče, děti, klienti i širší veřejnost. Naplňování vize je průběžně monitorováno.

„Naší vizí je úspěšná a inovativní organizace směřující ke kvalitní výchově a vzdělávání s otevřeným a bezpečným prostředím pro děti, klienty, zaměstnance a rodiče.“

Dítě v srdci

 • Kvalitní výchova a vzdělávání s ohledem k současné legislativě, moderním trendům i zkušenostem; vzdělávací činnost propojená s potřebami skutečného života
 • Propracovaný a smysluplný Školní vzdělávací program
 • Všestranný individuální rozvoj dětí a klientů
 • Pružné uplatňování systému péče a podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Mezilidské vztahy

 • Vstřícný a respektující přístup k dětem a klientům, kolegům a rodičům.
 • Systematická podpora spolupráce, kolegiality, vzájemného respektu, otevřeného jednání a týmového ducha
 • Partnerský a profesionální přístup

Fungující vedení, řízení a správa

 • Vést zařízení v souladu s požadavky organizace, legislativou, zřizovatelem
 • Podpora pracovníků k profesnímu rozvoji
 • Promyšlený a transparentní systém hodnocení a odměňování 
 • Efektivně fungující podpora dílčí odpovědnosti a snahy pracovníků na různých úrovních podílet se na dosahování vizí organizace
 • Otevřená respektující komunikace napříč organizací (vedení školy otevřeně komunikuje svá rozhodnutí se zaměstnanci)

Ekonomický a materiální rozvoj

 • Ekonomické řízení školy je transparentní
 • Kontinuální péče a inovace materiálního vybavení - cílem je moderní a funkční zázemí, pomůcky a diagnostické nástroje odpovídající evropským trendům.
 • Zapojení do vhodných dotačních programů a projektů
 • Vytváření prostoru pro individuální práci s dětmi, klienty a rodiči

Přidáno 31. 3. 2023, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru