Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Provoz mateřských škol v průběhu letních prázdnin 2024, informace o platbách

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum oznamuje: 

  • Přerušení provozu MŠ ve dnech: 1. 7.  – 12. 7. 2024 a 19. 8. – 30. 8. 2024 z technických důvodů (budou probíhat údržbové práce, stavební práce a sanitární úklid).
  • Prázdninový provoz bude zajištěn:
    • 15. 7. 2024 – 2. 8. 2024 – na budově MŠ Demlova 28, Jihlava
    • 5. 8. 2024 – 16. 8. 2024  - na budově MŠ Na Dolech 111, Jihlava

Přihlásit děti k docházce o letních prázdninách od 15. 7. 2024 do 18. 8. 2024 je možné ve třídách, a to nejpozději do 31. 5. 2024. Rozpis dětí do jednotlivých tříd bude uveden u vstupních dveří.

Platby stravného a školného o letních prázdninách 2024

Stravné a školné o prázdninách se platí podle počtu přihlášených týdnů. V případě dodatečného odhlášení se úplata za předškolní vzdělávání nevrací. Přihlásit děti k docházce o letních prázdninách od 14. 7. 2024  do 16. 8. 2024  je možné ve třídách, a to nejpozději do 31. 5. 2024.

STRAVNÉ A PROVOZNÍ DOBA - ceny stravy dle přihlášení a kategorie platné od 1.9. 2023

Celodenní docházka – provoz pondělí – pátek 6:00 – 16:00 hodin

Kategorie dětí do 6 let                                    Kategorie dětí  7 – 10 let

Přesnídávka                             Kč 11,--          Přesnídávka                             Kč  12,--

Oběd                                       Kč  23,--             Oběd                                       Kč  25,--

Svačina                                    Kč  10,--          Svačina                                    Kč  11,--

Pitný režim                              Kč  4,--            Pitný režim                              Kč  4,--

Internátní docházka – provoz dle potřeby a přihlášení v době pondělí 5:00 – pátek 18:00 hodin

Kategorie dětí do 6 let                                   Kategorie dětí  7 – 10 let

Snídaně                                   Kč 10,--           Přesnídávka                             Kč  12,--

Večeře                                     Kč 16,--           Oběd                                        Kč  17,--

ŠKOLNÉ – pokud je dítě přihlášeno 1 až 5 dnů v týdnu, platí celý týden

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 je pro dítě přihlášené k celodenní docházce Kč 600,--, dítě přihlášené k internátní docházce Kč 1100,--

CELODENNÍ - cena školného na jeden týden v červenci – srpnu 2024         Kč 136,--

INTERNÁTNÍ - cena školného na jeden týden v červenci – srpnu 2024        Kč 250,--

PLACENÍ

Nárok na dotovanou stravu má dítě pouze v případě, že je přítomno v mateřské škole. První den nemoci si může zákonný zástupce pro jídlo přijít ve stanoveném čase. Za neodhlášenou stravu bude MŠ a SPC Jihlava účtovat veškeré náklady na jeho výrobu dle platné kalkulace – tj. celodenní stravování za 152 Kč/ 158 Kč (přesnídávka 35 Kč, oběd 3-6 let 72 Kč, svačina 32 Kč, pitný režim 13 Kč / oběd 7 let 78 Kč).

CELODENNÍ – v době přihlášení na jiné pracoviště, (tj. z Demlova 28, Demlova 34a, Na Stoupách 3 /na pracoviště Na Dolech 111, Rantířovská 2a a opačně) budou zákonným zástupcům sděleny platební údaje, kdy převedou prostředky nejpozději do 20. 6. 2024. V případě nezaplacení se přihlášení k prázdninovému provozu v tomto období ruší. V době přihlášení na obvyklé pracoviště se budou platby STRHÁVAT JAKO INKASNÍ PLATBY PO UKONČENÉM MĚSÍČNÍM OBDOBÍ.  

INTERNÁTNÍ – platby se budou STRHÁVAT JAKO INKASNÍ PLATBY PO UKONČENÉM MĚSÍČNÍM OBDOBÍ. 

Přidáno 5. 4. 2024, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru