Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Konsorcium organizací Erasmus+

Konsorcium se skládá z mateřských škol města Jihlava (MŠ a SPC Jihlava, MŠ Mozaika) a mateřských škol, které jsou součástí ORP Jihlava (MŠ Jersín, ZŠ a MŠ Zhoř, ZŠ a MŠ Růžená).  Prostřednictvím propojení městských a venkovských škol bude docházet k přenosu dobré praxe mezi jednotlivými subjekty, sdílení zkušeností a vzájemnému obohacování organizací nejen v oblasti vzdělávací, ale také v oblasti projektového managementu a provozně ekonomických potřeb škol. Všechny organizace vzdělávají děti v předškolním věku, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odlišným mateřským jazykem nebo dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Akreditace konsorcia organizací Erasmus+ umožní pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol prostřednictvím aktivit v zahraničí zvyšovat kvalitu vzdělávání v jednotlivých organizacích, regionu.

Cíle:

  1. Podpora inkluzivního vzdělávání a rozmanitosti   mateřských škol

  2. Nové technologie  a inovativní metody výuky

  3. Stres management organizací

  4. Ekologie, environmentální a polytechnické vzdělávání

  5. Sociální a emoční kompetence dětí

  6. Profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických   pracovníků

Platnost akreditace konsorcia organizací do 31.12.2027.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru