Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

PSIV KA 3 - projekt ukončen k 31.8.2022

Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016963

KA3 – Podpůrná síť – MŠ a SPC personální a metodická podpora škol

„Projekt se soustředí na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Jihlava. V rámci projektu dojde k nastavení a fungování jednotného metodického vedení a dále k vytvoření podpůrných sítí na území města Jihlava v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání a začleňování dětí/žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do prostředí běžného.“

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum je partnerskou organizací projektu "Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání". Naše organizace zajišťuje aktivity:

  • Speciální pedagog ŠPZ
  • Psycholog ŠPZ
  • Podpora hospitací a sdílení dobré praxe mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky MŠ
  • Hospitace a sdílení dobré praxe mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky škol

Ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy také aktivitu Semináře, debaty, osvětové aktivity.

Hlavní manažer pro aktivitu:

PhDr. Ljubica Váchová Nováková (tel.: 777 314 472 , email: psiv@msdemlova.cz)

Odborný konzultant inkluze:

Mgr. Hana Vařejková (tel.: 605 845 049, email: psiv@msdemlova.cz)

Odborný konzultant - speciální pedagog:

Mgr. Jana Rittichová (tel.: 703 167 540, email: psiv@msdemlova.cz)

Odborný konzultant - psycholog: 

Mgr. Bc. Eva Libánská (tel.: 737 456 112, email: psiv@msdemlova.cz)

Administrativa:

Kateřina Syslová

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru