Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Ukončené

„Učící se malotřídky:“ klíčová aktivita KA03 – Využití spontánnosti předškolních dětí v objevování psané řeči a hledání způsobů jejího „uchopení“

Zahájení projektu leden 2017, ukončení prosinec 2020

Hlavním cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti u předškolních dětí, zajištění kolegiální podpory a vzájemného učení pedagogů mateřských škol v oblasti čtenářské pregramotnosti. Vytvoření metodiky, DVD, screening, databáze a výroba pomůcek. Vytvoření baterie inovativních námětů pro praktické činnosti přímo podporující čtenářskou pregramotnost.

„Šablony II. – Zvyšování kvality předškolního vzdělávání"“

Zahájení projektu leden 2019

Předpokládané datum ukončení projektu prosinec 2020

Projekt se týká dvou aktivit:

  1. personální podpora speciálního pedagoga do MŠ
  2. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
    Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

„Šablony I. – Personální podpora“

Zahájení projektu leden 2017 - prosinec 2018.

„BIG“(Bildungskooperation in den Grenzregion) – Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání

Zahájení projektu červenec 2016 - ukončení projektu říjen 2019

Hlavním cílem projektu je zvýšení interregionálních kompetencí všech účastníků projektu se zaměřením na podporu vícejazyčnosti, odstraňování stále trvající jazykové bariéry mezi oběma stranami příhraničních regionů a pochopení mulikulturality

Projekt – „SPC Jihlava – Integrace pro všechny“

Realizace v roce 2007.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost – počáteční vzdělávání – Evropské trendy ve vzdělávání

Doba realizace: od 2. 3. 2009 do 29. 2. 2012

Projekt „Evropské trendy ve vzdělávání II“

Doba realizace: od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013

Projekt „Kompetence v praxi“

Doba realizace: od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014

Přidáno 4. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru